Profesori. Educație

Realizări pentru: Profesori. Educație

Realizări principale

Am construit 90 de creșe și grădinițe

În cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România, derulat de Ministerul Educației Naționale, a fost finalizată, în anul 2017, construcția a 40 de grădinițe. În 2018 au fost finalizate  28 de grădinițe și creșe, în cadrul PNDL (etapa I – 2015 - 2019). La...

Alte realizări

Recompense pentru elevii merituoşi

Guvernul acordă granturi anuale de până la 4.000 de euro pentru tinerii absolvenţi de liceu cu rezultate deosebite, laureaţi la olimpiade naţionale şi internaţionale. Astfel, liceenii care obţin medalii sau menţiune la olimpiadele internaţionale pot beneficia de...

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

Ne bucurăm să sprijinim Ministerul Educației Naționale în derularea proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, un proiect strategic prin care 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial vor fi abilitați să ia măsuri pentru a...

Dezvoltarea capacității administrative a MCI în vederea asigurării cadrului necesar pentru transferul cu operativitate a rezultatelor cercetării științifice în beneficiul societății și orientării politicilor în domeniu CDI

Instrumente a) Ministerul Cercetării şi Inovării în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS...

Dezvoltarea taberelor tematice

Dezvoltarea taberelor tematice 6 serii de tabere gratuite pentru 286 de tineri și profesori, medaliați în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare naționale. 3.663 de beneficiari ai celor 44 de tabere naționale. 725 de beneficiari ai celor 6 tabere tematice care...

Program profesori bine motivaţi

Program profesori bine motivaţi Creșterea sumelor la plata cu ora. S-a introdus pentru prima dată plata evaluatorilor. Cumularea sporurilor. 27 de proiecte finanțate în cadrul programului Profesori motivați în școli defavorizate 24 milioane de Euro, 7.000...

Pachetul social garantat pentru educaţie

Pachetul social garantat pentru educaţie: 885 milioane lei alocați în 2018 Tichete de grădiniţă: 40.000 beneficiari. Masă caldă: 23.455 beneficiari. Programul EURO 200: 2.771 beneficiari. Programul Bani de liceu: 33.057 beneficiari. Bursa profesională: 85.000...

Asigurăm accesul gratuit în creșe pentru cel puțin 30.000 de copii.

Proiect în valoare de 168 de milioane de euro, prin care vom asigura accesul gratuit în creșe pentru cel puțin 30.000 de copii. Părinții cu venituri reduse vor avea sprijinul nostru să-și înscrie copiii în creșe, fără a mai plăti taxe de înscriere, de școlarizare sau...