Instrumente

  1. HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), publicat în: Monitorul Oficial 62 din 22 ianuarie 2018. Prin acest act normativ a fost introdus un subprogram nou: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a – ALFRED, inclusiv obiective, tipuri de instrumente de implementare ale acestuia (tipuri de proiecte);
  2. Au fost transmise la Parlamentul României – Camera Deputaţilor – Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport amendamentele la proiectele de lege pentru aprobarea OG nr. 6/2011 și OG nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. OG nr. 6/2011 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 03 august 2018, iar OG nr. 41/2015 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018.

Măsurile legislative de mai sus au permis lansarea competiției multianuale pentru Programul Nucleu 2019 – 2022.

  1. Promovarea unui act normativ pentru actualizarea şi armonizarea cu cerințele sistemului național de cercetare-dezvoltare a prevederilor Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.