Instrumente

  1. ELI-NP – Pentru susţinerea activităţilor în perioada 2017 – 2019 a fost prevăzut un buget de circa 1 miliard lei.
  2. DANUBIUS – RI – S-a inițiat proiectul pregătitor pentru consorțiul din România (2017) și s-a semnat contractul de finanțare (7 mai 2018), prima etapă fiind finalizată în 10 decembrie 2018 și conținând următoarele livrabile:
  • Raport pregătitor de operaţionalizare a Programului naţional DANUBIUS.
  • Raport privind agenda strategică a proiectului pan-european de infrastructură CDI.
  • Studiu de sustenabilitate impact social, cultural asupra mediului.
  • Studiu de fezabilitate pentru obiectiv DANUBIUS-RI în România.

Etapă preparatorie – http://danubius-pp.eu/

La evaluarea anuală a proiectului DANUBIUS-RI s-a constatat îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin contractul de finanţare şi s-a propus continuarea finanţării pentru anul 2019.

  1. ALFRED – a fost elaborat şi aprobat Memorandumul în vederea aprobării Schemei de ajutor de stat pentru finanţarea acestui proiect. A fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial Ordinul de aprobare a Schemei de ajutor de stat şi ulterior se va lansa competiţia pentru finanţarea proiectului. Termen propus de lansare: trimestrul II/2019.