Instrumente

a) Sunt în curs de finanțare 42 de proiecte prin instrumentul de finanţare „Premierea participării la Horizon 2020” – Subprogramul 3.6 – Programul 3 – Cooperare europeană şi internaţională (având ca scop creșterea performanţei instituționale prin premierea instituțiilor gazdă de proiecte finanțate prin competițiile europene 2014-2016) din cadrul PNCDI III.

b) Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale (A1.1)

  • RO-ECSEL: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023;
  • COMPLEMENT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023;
  • FINALIST–IMM: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023;
  • RO-EIT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023;
  • RO-ESFRI-ERIC: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023;
  • CATEDRE-ERA: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023;
  • TEAMING: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023;
  • Competiția pentru Centre-suport a fost deschisă 15.11.2016 – 13.01.2017.