Instrumente

a) Finalizarea Road map-ului național prin proiectul SIPOCA 27, care a permis ridicarea condiționalității ex ante de către Comisia Europeană (septembrie 2017).

b) Lansarea procedurilor și competiției pentru Programul Operațional Competitivitate: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate) în cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european.

Obiectiv Specific OS1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD.

Apel închis în februarie 2019.