1. Lărgirea bazei de consultare strategică și operațională pentru Ministerul Cercetării și Inovării prin reorganizarea Consiliilor consultative ale MCI având o bază largă de reprezentare a mediului academic, științific și economic, inclusiv sindicate și patronate din unitățile de profil

Instrumente

  1. a) Ordinul MCI nr. 211/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial 287 din 24 aprilie 2017;
  2. b) Ordinul MCI nr. 212/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial 287 din 24 aprilie 2017;
  3. c) Ordinul MCI nr. 213/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial 287 din 24 aprilie 2017;
  4. d) Ordinul MCI nr. 214/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial 287 din 24 aprilie 2017.