Instrumente

  1. a) HG nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, publicat în: Monitorul Oficial 818 din 17 octombrie 2017.
  2. B) HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), publicat în: Monitorul Oficial 62 din 22 ianuarie 2018.