Instrumente

  1. a) Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (scutire de impozit).
  2. b) Legea nr. 158/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României, publicat în: Monitorul Oficial 515 din 4 iulie 2017.
  3. c) Ordin comun MCI – MFP nr. 2326/2855/2017 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în: Monitorul Oficial 717 din 5 septembrie 2017.