Instrumente

a) Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe perioada 2017 – 2018, este de circa 45 de milioane de Lei, repartizat după cum urmează:

  • 17.000.000 Lei – Dotări independente.
  • 8.000.000 Lei – Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;
  • 20.000.000 Lei – cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică pentru probe tehnologice şi teste și predare la beneficiar și de execuţie privind reparaţiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenție, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

b) Pentru finanțarea Instalațiilor de interes național în conformitate cu prevederile HG 784/2004 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, MCI a alocat un buget de cca. 220.000.000 de Lei.