Instrumente

 • a) Proiectul Super Șoim este rezultatul parteneriatului dintre Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Economiei, fiind una dintre prioritățile MCI, având în vedere faptul că proiectul se referă la „Concepția de dezvoltare a capabilității aeriene de școală și antrenament avansat”.

„Super Șoim” este un proiect inclus în programul de înzestrare a Armatei, iar implicarea și responsabilitatea MCI cuprinde cercetarea științifică și identificarea soluțiilor tehnice și tehnologice pentru dezvoltarea capabilității bazată pe platforma aeronavelor IAR-99.

 • b) Prin proiectul TURBONAV cu titlul „Dezvoltarea şi implementarea de soluţii moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze şi a sistemelor conexe acestora”, INCDT Turbomotoare COMOTI îşi propune consolidarea apărării naţionale şi ridicarea nivelului de securitate naţională prin găsirea de soluţii inovative la problemele tehnice şi tehnologice identificate la nivelul navelor Forţelor Navale Române.
 • c) A fost semnat Ordinul comun între Ministerul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Mediului privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru coordonarea procesului de colectare, centralizare şi armonizare a datelor şi informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare sub prevederile internaţionale şi europene în materie a sectorului Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinaţiei Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF) al INEGES.
 • d) Prin PNCDI III – Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI, sunt în curs de finanțare 9 proiecte pentru instrumentul de finanțare proiect tip: Soluţii (acesta oferă soluţii sub formă de bun – produs/serviciu/proces de fabricaţie – inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare). Soluţia este dată de către conducătorul consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de administraţia publică. Tema se defineşte pe baza unui dialog la nivelul entităţilor publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, acceptabilitate).

Cele 9 proiecte aflate în curs de finalizare sunt:

 • Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională.
 • Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE.
 • Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză.
 • Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor.
 • Platformă software integrată pentru analiza malware a terminalelor mobile.
 • Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional si regional.
 • Reţea de antenă retro-directivă compactă destinată sistemelor wireless, în benzile specifice protocoalelor de comunicaţie IEEE 802.11., IEEE 802.16 sau WMAN.
 • Tehnologii şi sisteme video/audio inovative pentru recunoaşterea/identificarea persoanelor şi a comportamentului simulat.
 • Dezvoltarea și implementarea de soluții moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze și a sistemelor conexe acestora.