Instrumente

PNCDI III, Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare, proiecte tip „Organizare şi dezvoltare cluster – Cluster inovativ” (lansare 2017).

  • Număr de proiecte aprobate la finanţare şi contractate: 12.
  • Buget total al competiţiei: 8.400.000 Lei, din care alocarea pentru anul 2018: 997.000 Lei.