Instrumente

a) PNCDI III – P 1 – Premierea rezultatelor cercetării – brevete:

  • Competiţie anuală;
  • 2.248.537 lei – Bugetul competiţiei 2017 – 2018;
  • 480 aplicaţii finanţate pentru perioada 2017 – 2018.

b) PNCDI III – P 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare, proiecte tip „Cecuri de Inovare”.

  • Număr de proiecte aprobate la finanţare şi contractate: 128.
  • Bugetul competiției 2018: 5.000.000 Lei.