Program privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli

Au fost efectuate 9.397 acţiuni preventive, 6.257 sedinţe cu profesori şi părinţi și 229 analize de caz împreună cu organizațiile de conducere ale unităţilor şcolare.