Reînfiinţarea şcolilor de meserii şi a Centrului naţional de învăţământ

În anul şcolar 2018-2019 sunt şcolarizaţi în învăţământul profesional dual 4.110 elevi.