Creșterea calității învățământului superior va fi finanțată din fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management POCU, supune consultării publice ghidul solicitantului Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior.

Vor fi finanțate proiecte care vizează îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior, în special prin realizarea de studii și analize care să sprijine fundamentarea de decizii cu impact la nivelul întregului sistem.

Pentru fiecare studiu realizat va trebui demonstrată utilizarea concluziilor și recomandărilor obținute în vederea fundamentării unor măsuri cuantificabile la finalul implementării proiectului propus.

Vor putea depune proiecte Ministerului Educației Naționale, instituții de învățământ superior acreditate, parteneri sociali din învățământul superior, dar și ONG-uri.

Bugetul apelului: 6 milioane de Euro, din care 5 milioane de Euro fonduri europene.