Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, supune dezbaterii publice ghidul solicitantului Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Proiectele finanțate vor sprijini înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderi sociale de inserție. Acestea vor fi organizate independent de sectorul public și vor servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Întreprinderile vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul la resursele şi serviciile comunităţii. Pentru înființarea unei întreprinderi sociale vor fi acordate finanțări de maximum 100.000 de Euro.

Vor fi finanțate proiecte implementate în cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Bugetul apelului: 70 milioane de Euro, din care fonduri europene: 59,5 milioane Euro. Valoarea unui proiect va fi de maximum 3 milioane de Euro.