Ne bucurăm să sprijinim Ministerul Educației Naționale în derularea proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, un proiect strategic prin care 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial vor fi abilitați să ia măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii și pentru a crește accesul elevilor la experiențe de învățare de calitate.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman #POCU.

155 milioane de Euro fonduri europene pentru sprijinirea studenților defavorizați, a doctoranzilor în antreprenoriat și a cercetătorilor 

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două noi apeluri de proiecte, finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), prin care se acordă burse din fonduri europene studenților defavorizați, doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat.

Prin astfel de inițiative, se urmărește stimularea cercetării universitare aplicate, a antreprenoriatului și a incluziunii sociale.

Ghidul solicitantului pentru Bursa Student Antreprenor este disponibil la adresa https://goo.gl/LefSEU