Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
ULMU (schimba)


BRAILA

ULMU

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Reabilitare si modernizare retea de drumuri locale in comuna Ulmu, judetul Braila13.792.206,10 leiPNDL 2