Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
ROMANU (schimba)


BRAILA

ROMANU

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare iluminat stradal in comuna Romanu, judetul Braila492.896,06 leiPNDL 22018

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Romanu,judetul Braila14.629.563,06 leiPNDL 2