Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
RAMNICELU (schimba)


BRAILA

RAMNICELU

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strazi in comuna Ramnicelu, judetul Braila4.698.990,18 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Ramnicelu, jud Braila - etapa a 2-a6.760.897,18 leiPNDL 2