Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
BORDEI VERDE (schimba)


BRAILA

BORDEI VERDE

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Reabilitare - modernizare DC 12, Bordei Verde � C. Gabrielescu (km 1+000 � 4+500), comuna Bordei Verde, judetul Braila2.430.011,39 leiPNDL 12016
Modernizare iluminat stradal in comuna Bordei Verde, judetul Braila514.675,00 leiPNDL 22018

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, jud Braila6.745.055,18 leiPNDL 1
Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal Liscoteanca, comuna Bordei Verde, judetul Braila509.524,00 leiPNDL 1
Reabilitare si modernizare scoala primara Liscoteanca, comuna Bordei Verde, judetul Braila796.296,00 leiPNDL 1
Modernizare strazi in localitatile Bordei Verde, Liscoteanca si Constantin Gabrielescu in cadrul comunei Bordei Verde, judetul Braila12.565.751,73 leiPNDL 2
MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SRPA 15 AFERENT OUAI SRPA 15 - MOTOPOMPE GABRIELESCU4.088.777,62 leiPNDR
REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII CA-APT, AFERENT O.U.A.I. SRPA MOTOPOMPE GABRIELESCU4.623.859,39 leiPNDR

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Extindere si modernizare scoala sat Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde2.660.920,00 leiPNDL 2
Infiintare si dotare cabinete medicale in satele Liscoteanca si C. Gabrielescu, comuna Bordei Verde2.554.930,00 leiPNDL 2