Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
ORAS IANCA (schimba)


BRAILA

ORAS IANCA

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare a infrastructurii DC 35 Berlesti - Perisoru si DC 36 Perisoru - Tarlele Filiului, oras Ianca12.929.844,10 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Reabilitarea retelei de strazi in satele Berlesti si Tarlele Filiu, orasul Ianca, judetul Braila14.968.202,00 leiPNDL 2
MODERNIZAREA ?I REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGA?II, SRPA 26 BH, APAR?IN�ND O.U.A.I. BH IANCA, JUDE?UL BR?ILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGA?II INCINTA B.H. C?LM??UI4.651.824,36 leiPNDR
MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII, SP 10 BH, APARTINAND 0.U.A.I. BH IANCA, JUDETUL BRAILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII INCINTA B.H.CALMATUI4.657.540,34 leiPNDR
MODERNIZAREA ?I REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGA?II, SPP 11 BH, APAR?IN�ND O.U.A.I. BH IANCA, JUDE?UL BR?ILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGA?II INCINTA B.H. C?LM??UI4.658.476,70 leiPNDR
MODERNIZARE SI REABILITARE OUAI SRPA 16 OPRISENESTI, JUDETUL BRAILA4.631.117,33 leiPNDR
MODERNIZAREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII OUAI 7 BH BORDEI VERDE � STATIE POMPARE SPP 7 BH4.657.139,71 leiPNDR