Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
CHISCANI (schimba)


BRAILA

CHISCANI

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Extindere retea canalizare comuna Chiscani, judetul Braila -Etapa II9.297.764,00 leiPNDL 2
Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila7.086.201,00 leiPNDL 2
Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, comuna Chiscani cu schimbare de destinatie in Gradinita Lacu Sarat1.098.821,20 leiPNDL 2

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local - com. Chiscani, jud. Braila8.260.221,00 leiPNDL 1
Modernizare iluminat stradal in statiunea turistica Lacu Sarat, comuna Chiscani, judetul Braila895.787,79 leiPNDL 2