Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
ROSIORI (schimba)


BRAILA

ROSIORI

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strazi de interes local in loc. Rosiori, Florica si Coltea, comuna Rosiori, jud. Braila7.620.268,24 leiPNDL 12017

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Rosiori, satele Rosiori, Coltea, Florica si Pribeagu, judetul Braila7.593.781,77 leiPNDL 2