Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
VARLEZI (schimba)


GALATI

VARLEZI

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drumuri locale in comuna V�rlezi, judetul Galati6.932.404,10 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare Scoala Craiesti ,Comuna V�rlezi , judetul Galati756.643,56 leiPNDL 1
Gradinita cu program normal cu 2 sali de grupa, localitatea V�rlezi,comuna V�rlezi, judetul Galati855.504,09 leiPNDL 2
Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna V�rlezi, judetul Galati4.952.848,00 leiPNDL 2
Pod din beton armat in comuna V�rlezi, judetul Galati909.796,00 leiPNDL 2