Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
CUZA VODA (schimba)


GALATI

CUZA VODA

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati4.820.004,00 leiPNDL 2