Energie si resurse

Realizări pentru: Energie si resurse

Realizări principale

Dezvoltarea reţelei de energie electrică

Dezvoltarea reţelei de energie electrică 6 obiective de investiţie în 2018 în valoare de aproximativ 150 milioane de Lei. 5 obiective în derulare pentru care s-au investit în 2018 83 milioane de Lei şi 27 milioane de Euro din fonduri europene.

Alte realizări

Legea Off-shore

Câștigurile pentru statul român pot ajunge până la 40 miliarde de Euro! 50% din producție se va tranzacționa pe piața din România. 25% dintre angajați și firme vor fi din România.

31,7 milioane de euro pentru inovare

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC (Programul Operațional Competitivitate) și Ministerul Cercetării şi Inovării, prin OI (Organismul Intermediar) Cercetare, supun consultării publice ghidul solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD -...

Dotări CE Hunedoara, Grup Energetic Paroşeni

CE Hunedoara grup energetic Paroşeni Dotarea cu o instalație de desulfurare care elimină 94% dintre emisiile de SO2. Valoarea investiției: 65,3 milioane de Euro. Din august 2018 termocentrala respectă valorile de mediu impuse de legislația europeană.

Achiziţia “VestMoldTransgaz”

Relevanţa implicării Transgaz în achiziţionarea Vestmoldtransgaz este legată de finanţarea, construcţia şi exploatarea interconectării Iaşi-Ungheni în condiţii de predictibilitate şi siguranţă. În plus, prin crearea premiselor necesare construirii gazoductului...

Finalizarea retehnologizării Termocentralei Ișalnița

În anii care urmează, construcția de noi grupuri energetice care utilizează cărbune în tehnologii curate de ultimă generație și de înaltă eficiență va fi parte a răspunsului la creșterea consumului de energie electrică. Noile capacități nucleare sau noile capacități...