Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC (Programul Operațional Competitivitate) și Ministerul Cercetării şi Inovării, prin OI (Organismul Intermediar) Cercetare, supun consultării publice ghidul solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD – tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare.

Prin acest apel, vor putea fi finanțate proiecte pentru Sănătate, dar și în domenii prioritare de specializare inteligentă, precum bioeconomie, IT&C, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Beneficiarii pot obține sume cuprinse între 200.000 de euro – 7,5 milioane de euro per proiect.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a ghidului aferent acestui apel sunt așteptate la adresa de e-mail  [email protected], până în data de 26 mai 2019.