Liberalizarea pieţei de energie şi interconectarea sistemelor energetice cu reţele „inteligente” şi de comunicare, pentru o reţea complementară şi interactivă de servicii.