CE Hunedoara grup energetic Paroşeni

  • Dotarea cu o instalație de desulfurare care elimină 94% dintre emisiile de SO2.
  • Valoarea investiției: 65,3 milioane de Euro.
  • Din august 2018 termocentrala respectă valorile de mediu impuse de legislația europeană.