Mediu

Realizări pentru: Mediu

Realizări principale

31,7 milioane de euro pentru inovare

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC (Programul Operațional Competitivitate) și Ministerul Cercetării şi Inovării, prin OI (Organismul Intermediar) Cercetare, supun consultării publice ghidul solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD -...

Realizarea perdelelor forestiere

A fost modificată Legea nr. 289/2002 privind realizarea perdelelor forestiere Protejarea eficientă a căilor de comunicații împotriva înzăpezirii. Buna desfășurare a circulației rutiere.

Programul privind paza fondului forestier

Programul privind paza fondului forestier Asigurarea pazei/administrării fondului forestier astfel încât pentru suprafeţele mai mici de 30 hectare se va beneficia de servicii silvice asigurate de ocolul silvic.