Obiectiv: împădurirea a 2.700 de hectare poluate, care pot face obiectul împăduririlor.

Pentru aceasta se va elabora și implementa ”Programul Naţional de Împădurire”, în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.