Înfiinţarea comitetului interministerial pentru turism – organism interministerial cu rol în corelarea şi armonizarea deciziilor şi strategiilor din domeniului turismului cu politicile şi strategiile din celelalte ramuri ale economiei naționale conexe turismului, precum şi cu rol de avizare a planurilor investiţionale aferente proiectelor publice şi/sau private de interes naţional în turism.