Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
ARAD (schimba)
MISCA (schimba)


ARAD

MISCA

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strazi in localitatile Misca, Vanatori si Satu-Nou, comuna Misca, judetul Arad3.123.851,49 leiPNDL 12017

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Alimentarea cu apa a localitatii Misca, Vanatori si Satu Nou, comuna Misca623.000,00 leiPNDL 1
Modernizare strazi in comuna Misca, localitatile Misca, Vanatori, Satu Nou si Zerindu Mic6.398.199,00 leiPNDL 2