Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
ARAD (schimba)
BELIU (schimba)


ARAD

BELIU

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare DC 9 Secaci-Marausi 1.3 km, strazi in localitatea Beliu, comuna Beliu5.415.431,49 leiPNDL 1
Reabilitare DC 9 Tagadau-Bochia, Etapa II L=2,993 km, comuna Beliu, jud. Arad1.705.125,16 leiPNDL 1
Reabilitare Liceu tehnologic Beliu, comuna Beliu, judetul Arad2.662.236,27 leiPNDL 1
Reabilitare Scoala primara V. Goldis, comuna Beliu, judetul Arad842.934,52 leiPNDL 1

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Modernizare drumuri de interes local in comuna Beliu, judetul Arad2.756.630,00 leiPNDL 2
Reabilitare si modernizare unitate sanitara, in comuna Beliu, judetul Arad1.602.587,00 leiPNDL 2