Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
ARAD (schimba)
BATA (schimba)


ARAD

BATA

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Reabilitare Gradinita PN Bata si Scoala cu clasele I-IV, judetul Arad522.909,00 leiPNDL 12019

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Bata, judetul Arad4.875.385,00 leiPNDL 2