Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALBEŞTIGradiniţa cu program normal sat Corni Albeşti - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judeţul Vaslui907,274.29PNDL I
ALBEŞTIModernizare drumuri comunale şi săteşti în com. Albeşti jud. Vaslui4,920,189.16PNDL I
ALBEŞTIŞcoala gimnaziala nr.1 Albeşti - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judetul Vaslui645,758.09PNDL I
ALBEŞTIŞcoală Primară sat Crasna - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judetul Vaslui764,282.90PNDL I
ALBEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Albeşti, judeţul Vaslui5,187,968.00PNDL II
ALEXANDRU VLAHUŢĂÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui5,985,141.00PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂModernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Vlahuţă, județul Vaslui7,966,343.51PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂAmenajare poduri în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui2,803,250.00PNDL II
ALEXANDRU VLAHUŢĂConstruire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui1,276,632.00PNDL II
BĂCANILucrari capitale de modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Băcani, comuna Băcani, judeţul Vaslui519,961.00PNDL I
BĂCEŞTIAlimentare cu apă sate Păltiniş şi Băbuşa etapa I comuna Băceşti628,769.00PNDL I
BĂCEŞTIReabilitare Grădiniţă cu program normal sat Băceşti, comuna Băceşti, judetul Vaslui911,840.04PNDL I
BĂCEŞTIReabilitare Şcoala cu clasele I-IV sat Armaşeni, comuna Băceşti200,726.50PNDL I
BĂCEŞTIAlimentare cu apă sat Vovrieşti, comuna Băceşti, judeţul Vaslui1,036,192.00PNDL II
BĂCEŞTIConstruire dispensar uman în comuna Băceşti, judeţul Vaslui1,533,008.00PNDL II
BĂCEŞTIConstruire pod peste râul Bârlad, sat Babuşa, com Băceşti2,693,653.00PNDL II
BĂCEŞTILucrări de extindere, reabilitare, modernizare şi dotare la şcoala Juncu Teodor, comuna Băceşti, judeţul Vaslui3,210,269.00PNDL II
BĂCEŞTIModernizare drum comunal DC127, comuna Băceşti, judeţul Vaslui5,747,512.00PNDL II
BĂLTENIConstruire Şcoală cu 8 săli de clasă în comuna Bălteni, judeţul Vaslui2,572,420.00PNDL I
BĂLTENIConstruire Şcoală primară 4 săli de clasă în sat Bălteni Deal, comuna Bălteni judeţul Vaslui1,465,852.71PNDL I
BĂLTENIExtindere retea alimentare cu apă, comuna Bălteni, judeţul Vaslui1,045,980.00PNDL II
BĂLTENIModernizare străzi în localităţile Bălteni şi Bălteni Deal, comuna Bălteni, judeţul Vaslui4,536,360.00PNDL II
BĂLTENIModernizare şi dotare dispensar uman în localitatea Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Vaslui1,653,563.00PNDL II
BANCAAlimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în loc. Banca ,Gara Banca Ghermăneşti, Micleşti,Sârbi, Stoiseşti comuna Banca1,002,000.00PNDL I
BANCALucrari de modernizare şi reparaţii la Şcoala Ţifu,în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare şi securitate la incendiu, comuna Banca, judeţul Vaslui1,180,695.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Grădiniţa Gara Banca in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui427,734.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Grădiniţa Ghermăneşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui269,963.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Grădiniţa Strâmtura in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui377,411.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala 1 Decembrie in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui1,228,607.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala Gara Banca,in vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare şi securitate la incendiu, comuna Banca, judeţul Vaslui2,212,219.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala Ghermăneşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui561,339.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala Micleşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui382,081.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala Mitoc in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui539,023.00PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Şcoala Sârbi in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui1,352,272.00PNDL I
BANCAAlimentare cu apă a localităţii Banca, comuna Banca, judeţul Vaslui4,215,755.00PNDL II
BANCAModernizare drum comunal DC148 din comuna Banca, judeţul Vaslui3,686,675.00PNDL II
BÂRLADAsfaltare străzi în cartierul Cotu Negru din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui268,076.00PNDL II
BÂRLADAsfaltare străzi în zona gării din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui (str. Dr. Bagdasar, str. Bicaz, str. Ioan Vodă, str. Poşta Veche)475,429.00PNDL II
BEREZENIModernizare Gradiniţa cu program normal Muşata, comuna Berezeni, judeţul Vaslui400,000.00PNDL I
BEREZENIModernizare Gradiniţa cu program normal Rînceni, comuna Berezeni, judeţul Vaslui520,000.00PNDL I
BEREZENIModernizare Şcoala cu clasele I-IV Muşata, comuna Berezeni, judeţul Vaslui550,000.00PNDL I
BEREZENIModernizare Şcoala cu clasele I-VIII Rînceni,comuna Berezeni, judeţul Vaslui480,000.00PNDL I
BLĂGEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui6,691,251.00PNDL II
BLĂGEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Vaslui6,283,314.66PNDL I
BOGDANAAsfaltare drumuri de interes local, comuna Bogdana, județul Vaslui L=5,03 km7,424,568.43PNDL I
BOGDANAModernizare drum comunal Bogdana - Fântana Blănarului, în comuna Bogdana, judeţul Vaslui7,149,180.00PNDL II
BOGDĂNEŞTIAlimentare cu apă în localităţile Unţeşti, Ulea Horoiata, Hupca şi poduri şi podeţe în loc Bogdăneşti şi Vişinari în com Bogdăneşti1,080,955.23PNDL I
BOŢEŞTIAmenajare podeţe în comuna Boţeşti, judeţul Vaslui590,241.00PNDL I
BOŢEŞTIModernizare drumuri săteşti în localităţile Boţeşti şi Gugeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui4,071,704.83PNDL II
BOŢEŞTISistem de canalizare în sat Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui5,513,907.00PNDL II
BUNEŞTI AVEREŞTIConstruire Gradiniţă cu program normal 2 săli de grupă, sat Avereşti, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui965,483.40PNDL I
BUNEŞTI AVEREŞTIModernizare si reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1 sat Avereşti, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui1,596,849.22PNDL I
BUNEȘTI AVEREȘTIModernizare și reabilitare Grădiniță cu program normal sat Bunești , comuna Bunești Averești , județul Vaslui1,122,472.48PNDL I
BUNEȘTI AVEREȘTIModernizare și reabilitare Școală Gimnazială sat Bunești, comuna Bunești Averești , județul Vaslui1,398,687.51PNDL I
BUNEŞTI-AVEREŞTIModernizare drum comunal DC26 şi drum comunal DC18 în comuna Buneşti Avereşti, judeţul Vaslui5,032,416.00PNDL II
BUNEŞTI-AVEREŞTISistemul de alimentare cu apă Avereşti, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui1,620,223.00PNDL II
CIOCANIContinuare lucrari Gradinita cu program normal - 3 Sali de grupa sat Ciocani, comuna Ciocani, judetul Vaslui825,867.22PNDL I
CIOCANIReabilitare si modernizare Şcoala Gimnazială " Teodor Medeleanu" sat Ciocani, comuna Ciocani, judeţul Vaslui1,054,076.21PNDL I
CIOCANIReabilitare și modernizare Școală clasele I-IV Crâng Nou, sat Crâng Nou, comuna Ciocani, județul Vaslui769,847.29PNDL I
CIOCANIReabilitare și modernizare Școală clasele I-IV, sat Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui1,056,870.23PNDL I
CODĂEŞTIReabilitarea şi modernizarea Campusului Şcolar al Liceului "Ştefan cel Mare" din Comuna Codăeşti, judeţul Vaslui3,906,252.00PNDL I
CODĂIEŞTIAlimentare cu apă localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti978,943.24PNDL I
COROIESTIScoala Gimnaziala , sat Mireni - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui579,744.00PNDL I
COROIESTIScoala Gimnaziala George C. Dragu, sat Coroiesti - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui598,971.25PNDL I
COROIESTIScoala Primara, sat Hreasca - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui1,547,932.00PNDL I
COROIESTIScoala Primara, sat Movileni - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui1,018,313.00PNDL I
COROIEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Coroieşti, judeţul Vaslui4,147,484.58PNDL I
COROIEŞTIÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Coroieşti, jud., în loc. Mireni, comuna Coroiești3,660,744.00PNDL II
COROIEŞTIPod beton armat peste pârâul Pereschiv în localitatea Chilieni, comuna Coroieşti, judeţul Vaslui1,564,979.00PNDL II
COROIEŞTISistem de alimentare cu apă în comuna Coroieşti, judeţul Vaslui3,779,480.00PNDL II
COSTEŞTIModernizare drumuri de interes local sat Costeşti, comuna Costeşti, judeţul Vaslui4,406,180.00PNDL II
COZMEŞTIReabilitare si modernizare Şcoala cu clasele I-IV Fâstâci, sat Fâstâci, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui1,130,439.87PNDL I
COZMEŞTIReabilitare şi modernizare Şcoala Primară Băleşti, sat Băleşti, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui702,085.30PNDL I
COZMEŞTIReparaţii capitale şi extindere şcoala de arte şi meserii sat Fastaci,comuna Cozmesti1,419,826.05PNDL I
COZMEŞTIModernizare drumuri în satele Băleşti şi Fâstâci, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui5,585,213.00PNDL II
CREŢEŞTIAlimentare cu apă în localităţile Creţeştii de Sus şi Creţeşti, comuna Creţeşti, judeţul Vaslui2,008,000.00PNDL I
CREŢEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Creţeşti , judeţul Vaslui5,699,338.00PNDL II
DĂNEŞTIModernizarea drumurilor de interes local în comuna Dăneşti, judeţul Vaslui9,353,713.00PNDL II
DĂNEȘTIAlimentare cu apă şi amenajare poduri în localităţile Dăneşti şi Emil Racoviţă, comuna Dăneşti2,555,000.00PNDL I
DELENIModernizare străzi în satele Deleni şi Zizinca, comuna Deleni, judeţul Vaslui5,878,815.00PNDL II
DELESTIReparati capitale scoala existenta, extindere pe orizontala, utilitati, sat Harsova, comuna Delesti2,755,088.36PNDL I
DELEŞTIConstruire grădiniţa PN 3 săli de grupă localitatea Fundătura, comuna Deleşti, judeţul Vaslui280,000.00PNDL I
DELEŞTIModernizare drumuri comunale DC160 şi DC105 în comuna Deleşti, judeţul Vaslui5,246,527.00PNDL II
DIMITRIE CANTEMIRModernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Dimitrie Cantemir12,317,640.00PNDL I
DIMITRIE CANTEMIRReabilitare şi modernizare DC37, DC38 şi strada 277, satele Urlaţi şi Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui5,241,071.00PNDL II
DODEŞTIProiectare si construire drum comunal DC 54, sat Dodesti, comuna Dodesti, judetul Vaslui2,116,874.30PNDL I
DODEŞTIProiectare şi execuţie a lucrării gradiniţa cu 4 săli de grupă în satul Dodeşti, comuna Dodeşti -județul Vaslui1,296,594.72PNDL I
DODEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Dodeşti, judeţul Vaslui 4,944,000.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIAlimentare cu apă loc Rădeni şi Tuleşti, comuna Dragomireşti851,708.99PNDL I
DRAGOMIREŞTIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui5,567,870.84PNDL II
DRAGOMIREŞTIReabilitare şi modernizare şcoală cu clasele I-VIII, sat Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui1,414,747.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIReabilitare şi modernizare şcoala Poiana Pietrei, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui743,499.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIReabilitare şi modernizare şcoala primară Popeşti, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui636,418.00PNDL II
DRÎNCENIModernizare drumuri de interes local în comuna Drânceni, jud Vaslui5,201,660.24PNDL I
DRÎNCENIReparații și modernizare Grădiniță cu program normal, din sat Rîsești, comuna Drînceni, județul Vaslui639,720.00PNDL I
DRÎNCENIReparaţii şi modernizare Şcoala Gimnaziala din sat Rîseşti, comuna Drînceni890,864.00PNDL I
DRÎNCENIReparaţii şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Ghermaneşti, comuna Drînceni1,868,069.00PNDL I
DRÎNCENIModernizare drumuri locale în comuna Drînceni, judeţul Vaslui5,289,973.00PNDL II
DRÎNCENIReparaţii şi modernizare şcoala primară din sat Drînceni, comuna Drînceni, judeţul Vaslui701,110.00PNDL II
DUDA-EPURENIModernizare drumuri de interes local din sat Epureni, sat Duda şi sat Valea Grecului din comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui8,272,584.00PNDL II
EPURENIAlimentare cu apă comuna Epureni,etapa l -a ,Judeţul Vaslui2,033,959.07PNDL I
EPURENIReabilitare Şcoala nr. 1 din sat Bursuci, comuna Epureni, judeţul Vaslui900,830.00PNDL I
EPURENIModernizare drum comunal DC70 străzi principale şi secundare, comuna Epureni, judeţul Vaslui5,125,154.00PNDL II
FĂLCIUAsfaltare drumuri de interes local,comuna Fălciu, jud.Vaslui14,953,531.20PNDL I
FEREŞTIDispensar în sat Fereşti, comuna Feresti, judeţul Vaslui1,004,598.00PNDL II
FEREŞTIModernizare infrastructură rutieră în comuna Fereşti, judeţul Vaslui4,657,407.00PNDL II
FEREŞTIReabilitare pod Lefter, pod Creţu şi pod Manea, comuna Fereşti, judeţul Vaslui2,570,658.00PNDL II
FEREŞTIRest de executat grădiniţă cu 3 săli de clasă, sat Fereşti, comuna Fereşti, judeţul Vaslui2,103,936.00PNDL II
GĂGESTIModernizare Şcoală Gimnazială "Ion Artene", sat Găgesti, judetul Vaslui553,178.00PNDL I
GĂGEŞTIModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Găgeşti,. judeţul Vaslui3,024,930.00PNDL I
GHERGHEŞTIReabilitarea şi modernizarea Gradiniţei cu program normal şi a Şcolii Gimnaziale Ghergheşti, sat Ghergheşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui744,630.00PNDL I
GHERGHEŞTIReabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Chetrosu corp B, sat Chetrosu, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui1,496,793.00PNDL I
GHERGHEŞTIReabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Lunca şi a Gradiniţei cu program normal Lunca, sat Lunca, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui654,100.00PNDL I
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Chetrosu, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui2,875,105.00PNDL II
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Corodeşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui2,798,291.00PNDL II
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Lunca, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui3,307,111.00PNDL II
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Miceşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui3,002,854.00PNDL II
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Soci, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui2,624,396.00PNDL II
GHERGHEŞTIÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în satele Iazu şi Draxeni, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui2,917,239.00PNDL II
GÎRCENIAlimentare cu apă în comuna Gîrceni2,149,628.00PNDL I
GÎRCENIReabilitare Şcoala Racova, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui288,837.00PNDL I
GÎRCENIReabilitare şi modernizare Şcoala Gimnaziala nr. 1 - Corp B, sat Gîrceni, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui869,048.17PNDL I
GÎRCENIModernizarea drumurilor de interes local în comuna Gîrceni, judeţul Vaslui12,036,323.00PNDL II
GÎRCENIModernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Gîrceni, judeţul Vaslui635,797.45PNDL II
GRIVIŢAScoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui1,130,901.03PNDL I
GRIVIŢAExtindere reţea canalizare în comuna Griviţa, judeţul Vaslui5,624,535.00PNDL II
GRIVIŢAModernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana, Comuna Griviţa, judeţul Vaslui6,323,083.00PNDL II
GRIVIȚAConstruire Gradinița Trestiana , sat Trestiana, comuna Grivița, judeţul Vaslui995,230.00PNDL I
HOCENIAlimentare cu apă în Deleni şi Oţeleni şi poduri şi podeţe în loc Oţeleni, comuna Hoceni2,191,587.00PNDL I
HOCENIModernizare Şcoală Deleni, sat Deleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui523,003.00PNDL I
HOCENIModernizare Şcoală Şişcani, sat Şişcani comuna Hoceni, judeţul Vaslui555,265.00PNDL I
HOCENIModernizare drumuri săteşti în localităţile Hoceni şi Deleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui6,382,787.53PNDL II
HUŞIModernizare străzi în Municipiul Huşi, judeţul Vaslui8,681,906.00PNDL II
IANAExtindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Iana, comuna Iana, judeţul Vaslui950,150.50PNDL II
IBĂNESTIAmenajare poduri și podețe în localitatea Manzați,comuna Ibanești1,740,430.00PNDL I
IVĂNEŞTIAmenajare poduri şi podeţe în localităţile Ivăneşti, Broşteni, Valea Mare, Iezerel, Coşca, Fundătura Mică, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui3,505,770.00PNDL II
IVĂNEŞTIÎnființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Ivănești, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui4,511,583.00PNDL II
IVĂNEŞTIÎnfinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Ivăneşti, comuna Ivănești, judeţul Vaslui3,469,845.00PNDL II
IVĂNEŞTIReabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale "Ionel Miron" din sat Ivăneşti, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui3,173,401.00PNDL II
IVEŞTIAlimentare cu apă în loc Iveşti poduri şi podeţe în loc Iveşti, comuna Iveşti2,562,537.00PNDL I
IVEŞTIModernizare străzi în comuna Iveşti, judeţul Vaslui5,004,673.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) - Voineşti, km 0+000-5+430(L=5,430 km), judeţul Vaslui5,098,595.76PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 L : DJ244 D (Tabalaeşti) - Avereşti, km 0+000-2+500, L=2,500 km, judeţul Vaslui4,329,129.62PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 E : DN24 (Bulboaca) - Zizinca-Deleni-Moreni DJ245 L(Costeşti), km 11+035-14+635, L=3,600 km, judeţul Vaslui2,726,632.04PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ246 A : DN24 (Moara Domnească) - Fereşti-Bereasa-DJ247 (Tătărani), km 1+311-5+834, (L=4,523km), judeţul Vaslui4,748,110.34PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) și execuție-Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 M : DN24 (Crasna) - Albeşti- Idrici- Roşieşti (DJ244 A), km 8+680-12+180(L=3,500 km), judeţul Vaslui3,824,647.39PNDL II
JUDEŢUL VASLUIReparaţii pod pe DJ244 I peste pârâul Sarateni, judeţul Vaslui1,060,345.92PNDL II
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare drum judeţean DJ 245 : DN24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru Vlahuţă - Buda - Morăreni - Floresti - Oprişita - (DN2F), km 22+700 - 33+200 (L=10,500km).5,036,089.50PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare si modernizare DJ 242F:Trestiana (DJ242)-Grajdeni-Manastirea Grajdeni,km 0+000-13+900 L=13,900km4,350,948.88PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare si modernizare DJ 245A:Muntenii de Jos (DN24)-Lipovat-Suceveni-Bogdana-Similisoara-Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ 243),km 37+310-40+310 L=3,000km1,846,484.02PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare si modernizare DJ 245B:Gherghesti(DJ 245A)-Corodesti-Chetrosu-Draxeni-Rugaria-Ivanesti(DN 2F),km 0+000-2+000,L=2,000km2,789,512.96PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare si modernizare DJ244J:DN24A(Epureni)-Horga,km0+000-6+250L=6,250km1,518,076.68PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare si modernizare DJ284:DN 24B(Husi) -Epureni-Duda Pâhneşti-Fundătura Arsura-DN28(Ghermănesti),km0+ 000-2+650,km4+400-19+400,km23+450-25+500,km25+500-27+079 L=21,279km40,900,468.43PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti22,810,021.00PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J : DJ 207E (Delești) - Bălești - Fâstâci, km 0+000 - 7+693 (L=7,693 km)5,048,939.79PNDL I
JUDEŢUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUIReparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeţean multifuncţional9,781,794.11PNDL I
LAZAAlimentare cu apă a localităţii Sauca, comuna Laza2,000,000.00PNDL I
LAZAModernizare stradă principală de la DN 2F (Piata-Targ-Obor)-Ravena Laza- (DJ247) la Primaria Laza, comuna Laza1,702,468.00PNDL I
LIPOVAȚDemolare și reconstruire Școala "Ștefan Ciubotarasu", sat Lipovaț, comuna Lipovaț, județul Vaslui4,033,098.78PNDL I
LIPOVĂŢSistem de canalizare - epurare în sat Lipovăţ -constructie poduri și podeţe din beton armat în comuna Lipovăţ1,659,402.00PNDL I
LIPOVĂŢModernizare străzi, sat Lipovăț, comuna Lipovaț, judeţul Vaslui4,311,984.00PNDL II
LUNCA BANULUIÎnfinţare şi dotare grădiniţă în comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui1,253,457.00PNDL II
LUNCA BANULUIModernizare drum comunal DC40 din DN24 A, DC40 A localitatea Broscoşeşti, străzile nr. 1, 2b, 3, 6 şi DE502 din localitatea Otetoaia, comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui6,261,417.00PNDL II
LUNCA BANULUIReabilitare dispensar uman în sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui804,428.00PNDL II
MALUŞTENIAlimentare cu apă Măluşteni şi Ţuţcani, comuna Măluşteni1,806,932.50PNDL I
MALUŞTENIModernizare DC 65 : DJ 244 I - Ţuţcani,comuna Maluşteni.1,658,235.56PNDL I
MALUŞTENIModernizare DC 67 :DJ 244 I - Maluşteni,km2+ 700 - 4+900 ,com.Maluşteni.1,932,006.83PNDL I
MĂLUŞTENIModernizare drumuri comunale DC68 şi DC68 A în comuna Măluşteni, judeţul Vaslui6,585,454.00PNDL II
MICLEŞTIAlimentare cu apă în satul Chirceşti (trupurile Chircesti Vale,Chirceşti Velniţa şi Chirceşti Deal) ,com Micleşti, judetul Vaslui3,499,727.00PNDL I
MICLEŞTIModernizare DC13: (DN 24) - Popeşti - Gugeşti - limita comuna Boteşti L=4,950km, comuna Micleşti3,667,450.00PNDL I
MUNTENII DE JOSModernizare drumuri de interes local în comuna Muntenii de Jos, judeţul Vaslui5,648,441.00PNDL II
MUNTENII DE SUSAlimentare cu apă a loc Muntenii de Sus şi Satu Nou, comuna Muntenii de Sus1,457,361.89PNDL I
MUNTENII DE SUSÎmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumul comunal DC 17, din DN 24-Satu Nou-Portari (DC1), comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui1,093,604.00PNDL I
MUNTENII DE SUSConstruire clădire de utilitate publica-dispensar (cabinet de medicină de familie şi cabinet stomatologic) şi farmacie în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui363,311.00PNDL II
MUNTENII DE SUSModernizare străzi în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui7,550,621.00PNDL II
MUNTENII DE SUSPod peste pârâul Portari în localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui1,268,816.00PNDL II
MURGENIModernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni, jud.Vaslui,satele Sarateni, Schineni, Raiu in lungime totala de 4,800 km6,430,187.00PNDL I
MURGENIModernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni,jud.Vaslui satele Floreni si Latesti in lungime totala de 3,920km6,430,187.31PNDL I
MURGENIReparaţii capitale Grup Şcolar agricol Murgeni,oraş Murgeni775,000.00PNDL I
MURGENIŞcoala cu grădiniţa cu şase săli de clasă în localitatea Schineni, oraş Murgeni, Judeţ Vaslui470,000.00PNDL I
NEGREŞTIReabilitare şi modernizare drumuri in Negreşti Sat şi satele componente : Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti, oraşul Negreşti10,315,600.00PNDL I
NEGREŞTIModernizare drumuri de interes local în Oraşul Negreşti, judeţul Vaslui5,880,147.00PNDL II
OLTENEŞTILucrari de construire şi servicii de proiectare ,,Şcoala clasele I-VIII-8 săli de clasă loc.Tarzii,comuna Olteneşti520,800.00PNDL I
OLTENEŞTIModernizare scoala cu clasele I-IV sat Olteneşti, comuna Olteneşti, judetul Vaslui549,117.00PNDL I
OLTENEŞTIModernizare Şcoală cu clasele I-IV sat Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui in vederea obţinerii autorizarilor sanitare de funcţionare552,960.00PNDL I
OLTENEŞTIModernizare Şcoală Gimnazială Grigore Ştefan Răileanu, sat Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui in vederea obţinerii autorizarilor sanitare de funcţionare549,460.00PNDL I
OLTENEŞTIConstruire grădiniţă în comuna Olteneşti, judeţul Vaslui1,573,061.00PNDL II
OŞEŞTIConstruire gradiniţă cu două săli de grupă în sat Oşeşti, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui882,258.00PNDL II
OŞEŞTIConstruire grădiniţă cu două săli de grupă în sat Buda, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui882,357.00PNDL II
OŞEŞTILucrări de modernizare la şcoala gimnazială Luiza Zavloschi, sat Buda, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare,comuna Oşeşti, judeţul Vaslui1,871,433.00PNDL II
PĂDURENIAlim cu apa satele Ivăneşti şi Văleni, comuna Pădureni1,794,000.00PNDL I
PĂDURENIModernizare drum comunal DC 51 B şi strada 28, sat Rusca, comuna Pădureni, judeţul Vaslui3,927,849.00PNDL II
POGANAAlimentare cu apă Pogana și amenajare poduri în localităţile Pogana, Bogeşti, Măscurei, comuna Pogana, judeţul Vaslui1,114,000.00PNDL I
POGANAConstruire grădiniţă cu 3 săli de grupă în sat Tomeşti, comuna Pogana, judeţul Vaslui905,275.00PNDL II
POGANAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Pogana, judeţul Vaslui4,637,556.00PNDL II
POGONEŞTIAmenajare podeţe în comuna Pogonești, judeţul Vaslui551,165.00PNDL II
POGONEȘTIÎnființare retea de canalizare în comuna Pogonești, jud Vaslui5,095,649.50PNDL I
POIENEŞTIDispensar medical sat Poieneşti Lucrări de reabilitare şi modernizare, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui1,267,767.08PNDL II
POIENEŞTIExecuţie lucrări în vederea autorizării ISU şcoala gimnazială nr.1 sat Poieneşti, comuna Poienești, judeţul Vaslui589,481.98PNDL II
POIENEŞTIModernizare drumuri şi străzi în localitatea Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui557,674.00PNDL II
PUIEŞTIModernizare drum comunal DC94 Puieşti-Mocani, Comuna Puieşti, judeţul Vaslui6,076,220.00PNDL II
PUIEȘTIModernizare drum comunal DC93: din DJ 243, comuna Puiești, județul Vaslui5,210,922.00PNDL I
PUNGEŞTIAlimentare cu apa in localitatea Pungesti si Siliştea si amenajare poduri in localitatea Pungeşti si Armăşoaia, comuna Pungeşti1,877,658.00PNDL I
PUŞCAŞIModernizare străzi în localitatea Puşcaşi, judeţul Vaslui2,019,287.00PNDL II
RAFAILAGrădiniţa PN sat Rafaila, comuna Rafaila, judeţul Vaslui560,559.00PNDL I
RAFAILAÎnfinţare clădire cabinete medicale individuale în comuna Rafaila, judeţul Vaslui753,281.66PNDL II
RAFAILAModernizare drumuri locale în comuna Rafaila, judeţul Vaslui3,621,646.00PNDL II
RAFAILAReabilitare şcoala cu clasele I-IV Roten, sat Rafaila, comuna Rafaila , jud. Vaslui - lucrări în continuare579,697.00PNDL II
RAFAILAUtilităţi şcoala cu clasele I-VIII Rafaila, comuna Rafaila, Jud. Vaslui - lucrări în continuare539,225.00PNDL II
REBRICEAAmenajare podeţe în comuna Rebricea, judeţul Vaslui590,478.47PNDL I
REBRICEAModernizare reabilitare şi construire corp nou în cadrul şcolii gimnaziale, judeţul Vaslui2,010,000.00PNDL I
SOLEŞTIModernizare drumuri comunale în satele Soleşti şi Satu Nou,comuna Soleşti, județul Vaslui3,296,559.00PNDL I
SOLEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Soleşti, judeţul Vaslui4,312,642.10PNDL II
STĂNILEŞTIModernizare străzi în comuna Stănilești, judeţul Vaslui5,465,384.00PNDL II
STĂNILEȘTIAlimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe in localităţile Stănileşti,Budu-Cantemir Bogdana-Voloseni,Chersăcosu,Săratu si Pogăneşti comuna Stănilesti, jud.Vaslui1,683,003.17PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere şi modernizare drumuri in comuna Ştefan cel Mare,judeţul Vaslui,DC109:DN 15D-Brăhăşoaia, străzi principale şi secundare L=4.150 km4,498,686.00PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere reţea de canalizare în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui281,240.09PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREReţele secundare şi branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, sate Ştefan cel Mare, Mărăşeni, Cănţălăreşti, comuna Ştefan cel Mare1,688,246.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREŞcoala cu clasele I-VIII, corp A, Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui - Consolidare, extindere şi dotare868,324.74PNDL II
SULETEALucrari de modernizare la scoala generala Suletea, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare, comuna Suletea, judetul Vaslui1,324,046.00PNDL I
SULETEALucrari de modernizare la Şcoala Primară Fedeşti, in vedere obţinerii autorizaţiilor sanitare, comuna Suletea, judeţul Vaslui813,603.00PNDL I
ŞULETEAAlimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în loc Şuletea,Jigălia şi Răşcani, comuna Şuletea1,837,840.00PNDL I
ŞULETEAÎnfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui3,854,834.00PNDL II
ŞULETEAÎnfinţarea sistemului de canalizare în sat Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui4,757,002.00PNDL II
ŞULETEAÎnfinţarea sistemului de canalizare în sat Șuletea, comuna Șuletea, judeţul Vaslui7,289,027.00PNDL II
ŞULETEAÎnfinţarea sistemului de canalizare în satele Jegălia şi Răşcani, comuna Șuletea, judeţul Vaslui5,674,331.00PNDL II
ŞULETEAModernizarea, extinderea şi dotarea dispensarului uman în sat Șuletea, comuna Șuletea, judeţul Vaslui1,160,820.00PNDL II
ȘULETEAModernizare drumuri de interes local in comuna Șuletea, județul Vaslui5,342,056.00PNDL I
TĂCUTAModernizare drum comunal DC6 Km 3 + 150 -Km 8 + 150 , Tăcuta -Protopopesti, comuna Tăcuta, județul Vaslui6,708,990.37PNDL I
TĂCUTAConstruire şcoală în comuna Tăcuta, judeţul Vaslui1,456,655.00PNDL II
TĂCUTAModernizare drumuri locale în comuna Tăcuta, judeţul Vaslui6,607,530.00PNDL II
TANACUModernizare prin asfaltare drum comunal DC27 A, străzi principale şi secundare din comuna Tanacu, judeţul Vaslui, L=7000 km8,015,720.00PNDL II
TĂTĂRĂNIModernizare DC din DJ 244/E - Valea lui Boşie, stradă secundară de la loc. Popa Vasile la limita extravilan spre Huşi, comuna Tătărăni, judeţul Vaslui2,382,088.00PNDL II
TODIREŞTIAlimentare cu apă şi pod peste pârâul Sacovăţ comuna Todireşti, judeţul Vaslui1,245,863.00PNDL I
TODIREŞTIConsolidare scoala cu clasele l-Vlll Todiresti, comuna Todireşti552,264.00PNDL I
TODIREŞTIReabilitare Şcoala cu clasele I-IV Cotic, în comuna Todireşti, judeţul Vaslui504,714.00PNDL I
TODIREŞTIÎnfinţare clădire cabinete medicale individuale în comuna Todireşti, judeţul Vaslui753,281.66PNDL II
TODIREŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Todireşti, judeţul Vaslui4,913,510.00PNDL II
TODIREŞTIModernizare şi dotare şcoala cu clasele I-VIII sat Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslui, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare789,256.00PNDL II
TODIREŞTIModernizare şi dotare şcoală cu clasele I-IV şi construire centrală termică în sat Huc, comuna Todireşti, judeţul Vaslui328,970.00PNDL II
TUTOVAConstruire Grădiniţă cu doua săli de clasă în satul Criveşti din comuna Tutova , judeţul Vaslui1,029,845.00PNDL I
TUTOVAConstruire Şcoală cu 8 săli de clasă în localitatea Bădeana din comuna Tutova , judeţul Vaslui2,978,893.00PNDL I
TUTOVAModernizare drum comunal DC 76 : Criveşti - Vizureni şi drum vicinal 872 în lungime de 4,040 km,comuna Tutova,judetul Vaslui.4,771,408.00PNDL I
TUTOVAConstruire pod peste râul Tutova pe drumul DE581 din comuna Tutova, judeţul Vaslui1,117,402.00PNDL II
TUTOVAExtindere reţea canalizare în localitatea Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui553,955.00PNDL II
TUTOVAÎnfinţare sistem canalizare în satul Coroi din comuna Tutova, judeţul Vaslui534,239.00PNDL II
TUTOVAModernizare DC78 Tutova -Ciortolom, modernizare drumuri săteşti în localităţile Tutova şi Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui6,881,821.17PNDL II
TUTOVAModernizarea şi dotarea dispensarului uman din comuna Tutova, judeţul Vaslui1,084,373.49PNDL II
VĂLENIAlimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatea Valeni, comuna Văleni879,990.00PNDL I
VĂLENIModernizare DC 3A şi drumuri locale în comuna Văleni5,065,041.15PNDL I
VETRIŞOAIAPoduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui2,580,833.84PNDL I
VETRIŞOAIAModernizare drumuri de interes local cu acces din DJ 244 N în comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui7,838,736.00PNDL II
VIISOARAModernizare Scoala Gimnaziala Spiru C. Haret, sat Viisoara, comuna Viisoara, judetul Vaslui, corp P+1E, in vederea avizarii/autorizarii DSP791,179.60PNDL I
VIIŞOARAConsolidare si refunctionalizare Scoala parter +1 etaj sat Viisoara,comuna Viisoara1,033,654.00PNDL I
VIIŞOARAConstruire grădiniţă în sat Viişoara, comuna Viișoara, judeţul Vaslui1,376,875.00PNDL II
VIIŞOARAConstruire pod în sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui1,483,834.80PNDL II
VIIŞOARAConstruire şi dotare dispensar medical în sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui,1,459,709.00PNDL II
VINDEREIAlimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în localităţile Vinderei, Obârşeni,Valea Lungă, Docani, Brădeşti comuna Vinderei1,788,539.84PNDL I
VINDEREIModernizare DC 72 Gara Tălăşmani (DJ 242C)-Obârşeni şi străzi in localitatea Obârşeni,com Vinderei5,855,529.00PNDL I
VINDEREIModernizare drumuri comunale DC69 Gara Docaneasa (DJ 242 C) - Docani si DC74 B din DJ 242 C - Valea Lunga, comuna Vinderei județul Vaslui4,367,635.60PNDL I
VOINEŞTIAlimentare cu apa sate Voinesti,Avramesti, Marasesti, comuna Voineşti2,305,213.30PNDL I
VOINEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială , sat Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui406,807.00PNDL II
VOINEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala primară, sat Avramesti,comuna Voineşti ,judeţul Vaslui406,807.00PNDL II
VULTUREŞTIReabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială "Nicolae Ciubotaru" clasele I-VIII, comuna Vultureşti, judeţul Vaslui1,171,251.72PNDL I
VULTUREŞTIÎnfinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui8,628,147.95PNDL II
VULTUREŞTIModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui3,686,733.00PNDL II
VUTCANIModernizare drum comunal DC 166: km10+840 -12+347 si km 13+120-15+200 comuna Vutcani, Jud.Vaslui2,910,106.53PNDL I
VUTCANIModernizare drum comunal DC166, km 10+070 (limită com. Hoceni) - km 10+840, comuna Vutcani, judeţul Vaslui1,179,472.00PNDL II
VUTCANIReabilitare dispensar uman în sat Vutcani, judeţul Vaslui1,174,543.74PNDL II
ZAPODENIReabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" proiect nr.1414/2016, comuna Zăpodeni, judetul Vaslui2,880,169.00PNDL I
ZĂPODENIExtindere alimentare cu apă sat Zăpodeni, comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui1,844,565.00PNDL II
ZORLENIModernizare Şcoala Gimnaziala nr. 2 sat Zorleni, comuna Zorleni, judetul Vaslui542,546.00PNDL I
ZORLENIModernizarea unor drumuri comunale si de interes local in comuna Zorleni judetul Vaslui7,436,820.00PNDL I
ZORLENIReabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr.2, sat Zorleni, judetul Vaslui311,650.00PNDL I
ZORLENIReabilitare si modernizare Scola gimnaziala nr. 1, sat Zorleni , judetul Vaslui1,075,200.00PNDL I
ZORLENIExtindere sistem de alimetare cu apă în localitatea Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui1,027,159.83PNDL II
ZORLENIŞcoală cu două săli de clasă în localitatea Dealul Mare, comuna Zorleni, judeţul Vaslui752,464.47PNDL II