Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALBEŞTIReabilitare drum de interes local DC164:DJ 244M-Gura Albeşti km 0+000-4+155 comuna Albeşti,judetul Vaslui4,089,389.85PNDL I
ARSURAReabilitare și consolidare școala generală cu clasele V-VIII, localitatea Arsura, comuna Arsura488,340.57PNDL I
BĂCANIConstruire Gradinita cu 3 Sali de grupa si centrala termica in sat Bacani, comuna Bacani, judetul Vaslui681,387.00PNDL I
BĂLTENIModernizare drum comunal DC 159 şi drumuri de interes local în comuna Bălteni, judeţul Vaslui3,197,097.07PNDL I
BOGDĂNEŞTIModernizare drumuri săteşti şi străzi principale în localităţile Unţeşti şi Ulea com Bogdăneşti, jud Vaslui4,016,196.17PNDL I
BOGDĂNEŞTIConsolidare cladire şcoala cu şase săli de clasa în satul Bogdaneşti judeţul Vaslui, comuna Bogdăneşti150,000.00PNDL I
CODĂIEŞTIModernizare drum comunal DC 10 din DN 24 si drumuri săteşti in localitatea Pribeşti,comuna Codăieşti1,567,552.14PNDL I
COROIEŞTIAlimentare cu apă Hreasca și Mireni,comuna Coroieşti2,021,110.00PNDL I
DODEŞTIŞcoala cu clasele l-lV Tamaseni -Dodești, comuna Dodeşti613,430.14PNDL I
DRAGOMIREȘTIAmenajare pod în localitatea Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslu537,231.50PNDL I
EPURENIAmenajare poduri şi podeţe din localităţile Epureni,Bursuci şi Bârlăleşti,comuna Epureni690,922.41PNDL I
GRIVIŢAModernizare drumuri săteşti în localitătile Griviţa şi Trestiana,comuna Griviţa, jud. Vaslui4,100,039.55PNDL I
HOCENIReabilitare DC 49A şi străzi în satul Oţeleni, comuna Hoceni.3,587,088.58PNDL I
HOCENIÎmbracaminte bituminoasă pe drumul comunal DC 166 Hoceni- Barboşi,comuna Hoceni.10,733,384.22PNDL I
IANAConstruire şcoala nouă în satul Vadurile, comuna Iana, judeţul Vaslui613,158.94PNDL I
IANAModernizare drumuri săteşti in comuna Iana,judeţul Vaslui4,939,362.64PNDL I
IBĂNESTIModernizare drum comunal DC84 Suseni Mânzaţi km 3+600-7+900L=4,300km, comuna Ibanesti3,838,172.63PNDL I
LIPOVĂŢAlimentare cu apă in satul Chitoc, comuna Lipovăţ954,118.86PNDL I
NEGREŞTIModernizare DC 153 din DN 15D - Glodeni + ulita nr 1 si ulita nr 4 , localitatea Glodeni 0+000-4+797; 4,797km, oraş Negreşti2,935,701.18PNDL I
PERIENIExtindere reţea alimentare cu apă în com Perieni964,465.00PNDL I
POCHIDIAGradiniţa cu 4 săli de grupă -Program normal în localitatea Sălceni, comuna Pochidia, judetul Vaslui1,275,427.80PNDL I
PUŞCAŞISistem de canalizare şi epurare ape uzate ,sat Puşcaşi ,comuna Puşcaşi1,779,182.85PNDL I
RAFAILAAlimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în localitatea Rafaila, comuna Rafaila1,647,168.53PNDL I
REBRICEAAlimentare cu apă sate Rebricea, Sasov, Rateșu-Cuzei, Crăciunești și Construcții poduri, podețe și punți pietonale comuna Rebricea365,216.65PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere covor asfaltic drum de interes local: Barzesti (DC110)- Calugareni(DC110A),comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui,străzi principale şi secundare" L= 2,500 km3,337,732.45PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREModernizare drum comunal in comuna Ştefan cel Mare,DC 109:DN 15D-Brăhăşoaia,km 0+00-2+1111,374,788.00PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREAlimentare cu apă în sat Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare158,920.00PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere reţea de canalizare şi apă potabilă în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui537,503.64PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere si modernizare drum comunal DC 110, Bârzesti-Munteneşti, in satul Munteneşti, comuna Ştefan Cel Mare, judeţul Vaslui, strazi principale si secundare, L=2,350 km.2,872,265.07PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREExtindere şi modernizare drum comunal DC110 in satul Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judetul Vaslui, strazi principale si secundare L=4,600km6,228,375.99PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREStaţie de epurare, realizare colectoare canalizare menajeră în localitatea Cănţălăreşti, com.Ştefan cel Mare, jud.Vaslui1,864,356.68PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREReţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare2,957,688.43PNDL I
TANACUModernizare strada nr.16,localitatea Tanacu,comuna Tanacu,jud.Vaslui1,790,116.45PNDL I
TĂTĂRĂNIModernizare drum comunal din DJ 244E si drumuri satesti,in localitatea Stroiesti com Tatarani, jud. Vaslui3,963,193.70PNDL I
TODIREŞTIModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Todireşti, judeţul Vaslui3,477,832.90PNDL I
VIIŞOARAAlimentare cu apă Halta Dodeşti,comuna Viişoara557,067.15PNDL I
VIIŞOARAAlimentare cu apă sate Viişoara şi Vâltoteşti, comuna Viişoara411,341.54PNDL I
VIIŞOARAModernizare străzi rurale în satul Viişoara,com Viişoara3,828,880.28PNDL I
ZORLENIProiectare şi execuţie a lucrări grădiniţa cu 7 săli de grupă Zorleni, comuna Zorleni1,496,138.31PNDL I