Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU VLAHUŢĂConstruire Grădiniţă în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui1,410,250.00PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂModernizare Şcoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuţă", sat Alexandru Vlahuţă, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui2,149,397.00PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂModernizare Şcoala primara sat Buda, comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui554,082.00PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂModernizare Şcoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui304,979.00PNDL I
ALEXANDRU VLAHUŢĂModernizare Şcoala primara sat Morăreni , comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui859,508.00PNDL I
ARSURAAlimentare cu apă a localităţii Arsura şi Pâhneşti, comuna Arsura779,999.50PNDL I
BĂCANIDemolare şi reconstruire şcoală primară cu clasele I-IV în localitatea Bălţăteni, comuna Băcani, judetul Vaslui1,672,266.00PNDL II
BĂCANIStaţie de epurare, realizare colectoare, canalizare menajera în localitatea Drujeşti, comuna Băcani, judeţul Vaslui2,731,263.00PNDL II
BĂCEŞTIAlimentare cu apă în Băceşti. Construcţie poduri şi podeţe Vovrieşti şi Băceşti,comuna Băceşti849,079.93PNDL I
BANCALucrări de modernizare la Grădiniţa Sârbi in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui237,461.00PNDL I
BANCAReabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman în localitatea Gara Banca, comuna Banca, judeţul Vaslui2,723,355.00PNDL II
BÂRLADConstruire creşă 3 grupe în Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui1,859,781.00PNDL II
BEREZENIExtindere şi modernizare şcoala "Anastasia Fatu" Berezeni, corp 21,304,921.00PNDL II
BEREZENIModernizare drumuri săteşti în comuna Berezeni, judeţul Vaslui5,691,841.00PNDL II
BEREZENISuplimentarea sursei de apă prin captări alternative pentru alimentarea cu apă în comuna Berezeni, judeţul Vaslui2,835,760.00PNDL II
BOGDĂNEŞTIModernizare drum comunal DC89 şi străzi în localitatea Bogdăneşti, judeţul Vaslui4,965,480.00PNDL II
BOGDĂNEŞTIReabilitare dispensar uman în sat Ulea, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui804,601.00PNDL II
BOGDĂNEŞTIReparaţii capitale şcoala din localitatea Orgoieşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui511,369.00PNDL II
BOGDĂNIŢAAlimentare cu apă în satul Tunşeşti şi amenajare poduri şi podeţe în satele componente ale comunei Bogdăniţa, judeţul Vaslui1,191,795.80PNDL II
BOGDĂNIŢAModernizare DC86 din DJ 245C (Coroieşti)-Cîrțibaşi, Tunşeşti, Suceveni, DJ245 A (Suceveni) km 5+550- km 10+800, comuna Bogdăniţa, judeţul Vaslui3,710,879.88PNDL II
BOŢEŞTIConstruire şcoala 3 săli –parter în comuna Boţeşti, judetul Vaslui837,307.00PNDL I
BOŢEŞTIConstruire pod în punctul Floraru Gheorghe, sat Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui1,030,809.00PNDL II
BOŢEŞTILucrări de modernizare grădiniţă 2 grupe sat Boţeşti, pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui523,178.00PNDL II
BUNEŞTI-AVEREŞTISistemul de alimentare cu apă Buneşti, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui3,674,720.00PNDL II
BUNEŞTI-AVEREŞTISistemul de alimentare cu apă Podu Oprii, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui1,796,379.00PNDL II
CIOCANIConstruire dispensar uman, sat Ciocani, comuna Ciocani, judeţul Vaslui1,349,101.92PNDL II
CIOCANIModernizare drumuri de interes local în comuna Ciocani, judeţul Vaslui6,388,664.00PNDL II
DELENIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala gimazială nr.1 Deleni, sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui2,447,902.66PNDL II
DELENIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară I-IV - Grădiniţă cu program normal Deleni 2, sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui711,926.58PNDL II
DELEŞTIAlimentare cu apă şi amenajare poduri si podeţe în localităţile Deleşti, Albeşti, Răduieşti Hârşova, Fundătura şi Mânăstirea, comuna Deleşti671,000.00PNDL I
DIMITRIE CANTEMIRPoduri din beton armat rest de executat în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui1,046,273.00PNDL II
DIMITRIE CANTEMIRReabilitare, modernizare, extindere şi dotare în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala cu clasele I-VIII Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui1,318,620.00PNDL II
DIMITRIE CANTEMIRReabilitare, modernizare, extindere şi dotare în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala cu clasele I-VIII Guşiţei, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui655,324.00PNDL II
DODEŞTIModernizare, reabilitare şi dotare Şcoala gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp A, comuna Dodeşti, judeţul Vaslui935,465.00PNDL II
DODEŞTIModernizare, reabilitare şi dotare Şcoala gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp B, comuna Dodeşti, judeţul Vaslui1,145,065.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIModernizare Şcoala Gimnazială nr.1 Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui - în vederea obţinerii autorizărilor sanitare de funcţionare558,252.00PNDL I
DRÎNCENIAlimentare cu apă în localităţile Ghermăneşti şi Rîseşti comuna Drînceni, judeţul Vaslui911,535.00PNDL II
DRÎNCENIReparaţii şi modernizare Gradiniţă cu program normal, din sat Ghermăneşti, comuna Drînceni, judeţul Vaslui1,002,533.00PNDL II
DUDA EPURENIAlimentare cu apă Duda Epureni şi Valea Grecului, comuna Duda Epureni2,764,550.00PNDL I
DUDA EPURENIReparaţii şi modernizare Grădiniţa din sat Valea Grecului, comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui666,492.00PNDL I
DUMEŞTIModernizare drumuri comunale , DC128 care leagă satul Schinetea de DN15, DC129 care leagă satul Valea Mare de DN15 şi DC115 care leagă satul Dumeştii Vechi de DN15 în comuna Dumeşti, judeţul Vaslui5,245,928.00PNDL II
EPURENIAlimentare cu apă comuna Epureni etapa a-II-a, comuna Epureni, judeţul Vaslui2,855,490.00PNDL II
FĂLCIUReabilitare, modernizare şi dotarea şcolii gimnaziale Rânzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui1,425,112.00PNDL II
FĂLCIUReabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar uman şi centru medical de permanenţă în comuna Fălciu, judeţul Vaslui3,910,771.00PNDL II
FĂLCIUReabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala primară Copăceana, judeţul Vaslui1,342,972.00PNDL II
FEREŞTIReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială Nicolae Milescu Spătaru" sat Fereşti, comuna Fereşti, judeţul Vaslui3,253,665.00PNDL II
GĂGESTIModernizare Şcoala Gimnazială "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui1,300,379.00PNDL I
GĂGEŞTIAmenajare poduri în localităţile Găgeşti, Tupilaţi şi Popeni şi reparaţii pod în localitatea Peicani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui1,851,175.00PNDL II
GĂGEŞTIConstruire dispensar medical în comuna Găgeşti, judeţul Vaslui1,276,632.00PNDL II
GĂGEŞTIConstruire grădiniţă în comuna Găgeşti, judeţul Vaslui1,602,930.00PNDL II
GĂGEŞTIModernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani şi Tupilaţi, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui5,115,661.00PNDL II
GÎRCENIReabilitare Şcoala Dumbraveni, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui185,208.00PNDL I
GÎRCENIReabilitare Şcoala Gîrceni Vale, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui438,577.00PNDL I
GÎRCENIReabilitare Şcoala Racoviţa, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui267,031.00PNDL I
GÎRCENIReabilitare Şcoala Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui201,509.00PNDL I
GRIVIȚAModernizare și extindere Școla gimnazială "Stroe Belloescu" sat Grivița, comuna Grivița, judeţul Vaslui2,317,547.00PNDL I
IANAConstruire dispensar uman în com. Iana, jud. Vaslui425,998.00PNDL II
IANAModernizare drumuri săteşti în localitatea Siliştea, comuna Iana, judeţul Vaslui4,256,230.00PNDL II
IANAReabilitare şi modernizare şcoala primară, sat Siliştea, comuna Iana, judeţul Vaslui1,001,768.00PNDL II
IBĂNEŞTIGrădiniţă program normal nr.3 grupe sat Mânzaţi, comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui1,014,131.00PNDL II
IBĂNEŞTIModernizare drumuri săteşti prin asfaltare 3,3 km în comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui3,136,000.00PNDL II
IBĂNEŞTIPod peste pârâul Soci în localitatea Mânzaţi, comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui484,412.00PNDL II
IVĂNEŞTIConstruirea şi dotarea Şcolii Gimnaziale din sat Ursoaia, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui3,494,970.00PNDL I
IVĂNEŞTIConstruire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu program normal în sat Coşca, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui1,989,477.00PNDL II
IVĂNEŞTIConstruire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu program normal în sat Valea Mare, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui1,995,144.00PNDL II
IVĂNEŞTIModernizare DC137 A, din DN 2F (Bleşca) - Poiana lui Borş - DJ 245B(Ivănești), comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui3,293,134.00PNDL II
IVĂNEŞTIReabilitare şi modernizare clădire dispensar medical din comuna Ivăneşti, sat Ivănești, judeţul Vaslui1,255,175.00PNDL II
IVĂNEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala primară sat Buscata, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui411,278.00PNDL II
IVĂNEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala primară sat Hîrsoveni, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui411,278.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Modernizare drum judeţean DJ246 : DJ247 (Codăeşti) - Rediu Galian- Tăcuta-Focsasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui13,454,851.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ248 A : limită Judeţ Iaşi - Siliştea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ207 E ( Oşeşti), judeţul Vaslui19,637,752.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare (PT + DDE) şi execuţie -Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad ,DJ248 A, km 57+625, comuna Todireşti, judeţul Vaslui1,343,882.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Pod din beton armat pe drum DJ241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui1,091,626.55PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ244 K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu-Bălţaţi - Crasnaşeni - Leosti- Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L=7,650 km , judeţul Vaslui14,206,165.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159 : limită judeţul Neamţ-Băceşti- Băbuşa-Păltiniş-Slobozia -Racova - Trohan -Pungeşti- Siliştea- Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui24,944,113.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ241 C: limită judeţ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana -Pietrei - Dragomireşti (DN 2F), L=8,625 km , judeţul Vaslui14,447,521.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ243 B : Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani- Movileni-Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui13,112,246.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 H : DJ244 - Viişoara Urdeşti -Găgeşti (DJ244 B), L=15980 km, judeţul Vaslui18,333,871.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIProiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245)- Băltăţeni- Cepeşti - Radăeşti-Coroieşti-Bogdăniţa- Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judeţul Vaslui33,506,942.00PNDL II
JUDEŢUL VASLUIȘcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina" Huşi , judeţul Vaslui4,761,611.62PNDL II
LAZAConstruire dispensar uman în comuna Laza, judeţul Vaslui1,962,689.00PNDL II
LAZAConstruire pod peste pârâul Sauca în sat Sauca, comuna Laza, judeţul Vaslui371,691.00PNDL II
LAZAConstruire poduri în comuna Laza, judeţul Vaslui1,860,536.00PNDL II
LAZAModernizarea grădiniţei cu program normal din sat Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui în vederea obținerii avizelor reglementate de legislația în vigoare420,243.00PNDL II
MUNTENII DE SUSReabilitare Şcoala gimnazială Ion Agarici, sat Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui1,299,487.00PNDL II
MURGENIAsfaltare DC 62 : DN 24A - Cârja 0+000-5+600,oraş Murgeni231,464.17PNDL I
MURGENIÎnfintare reţea alimentare cu apă în satul Floreni, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui6,014,632.00PNDL II
MURGENIÎnfinţare reţea alimentare cu apă în satul Lăţeşti, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui4,750,437.00PNDL II
MURGENIÎnfinţare reţea de canalizare în satul Floreni, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui7,409,968.00PNDL II
MURGENIÎnfinţare reţea de canalizare în satul Lăţeşti, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui6,215,445.00PNDL II
NEGREŞTIGrădiniţă cu program normal, sat Valea Mare, oraş Negreşti, judeţul Vaslui500,911.00PNDL II
NEGREŞTIModernizare, dotare şi reabilitare termică, grădiniţă cu program prelungit "Norocel", oraş Negreşti, judeţul Vaslui574,000.00PNDL II
NEGREŞTIRacord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică grădiniţă cu program normal nr.1 "Prichindel" oraş Negreşti, judeţul Vaslui143,126.00PNDL II
NEGREŞTIŞcoala Primară sat Cioatele, oraş Negreşti, judeţul Vaslui1,121,539.00PNDL II
OLTENEŞTIConstruire poduri în comuna Olteneşti, judeţul Vaslui3,246,405.00PNDL II
OLTENEŞTIÎnfiinţarea sistem de alimentare cu apă în satele Curteni şi Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui8,693,516.00PNDL II
PERIENIReabilitare infrastructură alimentare cu apă a localităţii Perieni, judeţul Vaslui5,688,999.00PNDL II
POCHIDIAModernizare drumuri săteşti în comuna Pochidia, judeţul Vaslui4,812,348.00PNDL II
POGONEŞTIConstruire grădiniţă în comuna Pogonești, judeţul Vaslui1,659,812.00PNDL II
POIENEŞTIModernizare şi extindere alimentare cu apă sate Poieneşti şi Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui1,515,773.00PNDL II
PUIEŞTIConstruire şi dotare grădiniţă în localitatea Ruşi, comuna Puiești, judeţul Vaslui1,085,763.00PNDL II
PUIEŞTIExtindere reţea canalizare în comuna Puiești, judeţul Vaslui521,400.00PNDL II
PUIEŞTIInfinţare şi dotare centru medico-social în comuna Puiești, judeţul Vaslui2,603,969.00PNDL II
PUIEŞTIRealizare pod sat Puiești, comuna Puiești, judeţul Vaslui2,714,962.00PNDL II
PUIEŞTIRealizare şi dotare Şcoală în satul Cristeşti, comuna Puiești, judeţul Vaslui1,108,364.00PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare cladire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Curseşti Vale corp A, sat Curseşti Vale, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui622,025.66PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la scoala primară Curseşti Deal corp A, sat Curseşti Deal , comuna Pungeşti, judeţul Vaslui547,316.58PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala gimnazială nr.1, sat Pungeşti corpurile A, B şi C, sat Pungeşti, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui2,691,627.75PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Armăşoaia corp A, sat Armăşoaia , comuna Pungeşti, judeţul Vaslui474,883.04PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Stejaru corp A, sat Stejaru, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui729,108.68PNDL II
PUNGEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Toporăşti corp A, sat Toporăşti, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui651,909.29PNDL II
REBRICEAExtindere reţele alimentare cu apă şi canalizare sat Draxeni,comuna Rebricea, judeţul Vaslui768,806.00PNDL II
REBRICEASistem de canalizare - epurare ape uzate sate Rebricea, Ratesu-Cuzei, Sasova, Crăciuneşti,comuna Rebricea, judeţul Vaslui6,189,974.00PNDL II
ROŞIEŞTIExtindere şi modernizare dispensar uman, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui1,158,759.00PNDL II
ROŞIEŞTIModernizare strada secundara de la DJ244 A pana la Baza de receptie, sat Gara-Roşieşti, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui1,465,918.00PNDL II
ROŞIEŞTIŞcoala cu 3 săli de clasa, localitatea Valea lui Darie, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui, prin continuare lucrări conform autorizatiei nr.6/14.04.20081,191,030.00PNDL II
SOLEŞTIÎnfinţare şi dotare Grădiniţă în localitatea Soleşti, judeţul Vaslui1,348,995.00PNDL II
SOLEŞTIPod din beton armat peste pârâul Lunca în sat Iaz, comuna Soleşti, judeţul Vaslui194,819.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREModernizare drumuri de interes local în localitatea Marăşeni, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui10,125,501.00PNDL II
TĂCUTAModernizare Școală Gimnazială Protopopeşti, comuna Tăcuta, judeţul Vaslui în vederea obţinerii avizului de securitate la incendiu309,400.00PNDL II
TANACUAlimentare cu apă amenajare poduri si podeţe in loc Tanacu si Beneşti,comuna Tanacu,judetul Vaslui1,863,000.00PNDL I
TANACUModernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman în comuna Tanacu, judeţul Vaslui1,437,206.00PNDL II
TANACUModernizare, reabilitare şi dotare şcoală gimnazială nr.1, sat Tanacu, comuna Tanacu, judeţul Vaslui3,131,646.86PNDL II
TĂTĂRĂNIAlimentare cu apă a localităţilor Bălţaţi şi Tătărăni, comuna Tătărani2,864,550.00PNDL I
TĂTĂRĂNIReabilitare, modernizare şi extindere în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala gimnazială Tătărăni, comuna Tătărăni, judeţul Vaslui3,015,864.00PNDL II
VĂLENIConstruire dispensar uman în sat Văleni, comuna Văleni, judeţul Vaslui1,741,299.25PNDL II
VĂLENIModernizare drumuri săteşti în satele Văleni şi Moara Domneasca, comuna Văleni, judeţul Vaslui4,957,592.00PNDL II
VETRIŞOAIAExtindere alimentare cu apă, comuna Vetrişoaia524,330.00PNDL I
VIIŞOARADotare Şcoala Gimnazială Spiru C. Haret Viişoara, sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui459,598.42PNDL II
VINDEREIConstruire grădiniţă în comuna Vinderei, judeţul Vaslui1,025,000.00PNDL II
VINDEREIExtindere sistem de alimentare cu apă potabilă şi infinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Vinderei, comuna Vinderei, judeţul Vaslui5,648,000.00PNDL II
VINDEREIInfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Obîrşeni5,839,400.00PNDL II
VINDEREIÎnfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Valea Lungă şi Gara Talaşman7,475,150.00PNDL II
VINDEREIÎnfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Docaneasa, Gara Docaneasa5,162,900.00PNDL II
VINDEREIÎnfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Docani5,377,900.00PNDL II
VINDEREIÎnfinţare sistem de canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Brădeşti3,069,483.00PNDL II
VOINEŞTIExtindere reţea alimentare apă în satele Obîrşeni Lingurari, Obîrşeni, Gîrdeşti, Bănceşti, Stîncăşeni şi infiinţare sistem de canalizare în comuna Voineşti, judeţul Vaslui21,169,505.00PNDL II
VOINEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat Gîrdeşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui306,249.00PNDL II
VOINEŞTIReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat Obîrşeni, Lingurari, comuna Voineşti , judeţul Vaslui734,301.00PNDL II
VOINEŞTIŞcoală cu 4 săli de clasă în localitatea Gîrdeşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui2,049,348.00PNDL II
ZĂPODENIConstruire poduri şi podeţe în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui872,270.00PNDL II
ZĂPODENIFinalizare şcoala clasele I-IV şi grădiniţă, localitatea Delea plus construire anexa în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui396,411.47PNDL II
ZĂPODENIModernizare drum comunal DC1 în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui7,793,310.00PNDL II
ZORLENIConstruire corp B la şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Popeni, comuna Zorleni, judeţul Vaslui1,222,068.95PNDL II
ZORLENIModernizare, extindere şi dotare unitate sanitară în comuna Zorleni, judeţul Vaslui1,619,061.00PNDL II
ZORLENIStaţie de epurare, realizare colectoare canalizare menajeră în localitatea Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui5,060,608.46PNDL II