Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALUNUModernizare drumuri de interes local în comuna Alunu, judetul Vâlcea5,034,839.00PNDL II
AMĂRĂȘTIAsfaltare drum comunal DC 88 Crețeni - Nemoiu, km. 5+800-8+200, comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea3,409,975.00PNDL I
BĂBENIDotare cu aparatură specifică sistem de prezentare interactiv la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea59,600.00PNDL II
BĂBENIDotare cu mobilier specific activităților didactice la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea85,848.00PNDL II
BĂBENIDotare cu mobilier specific activităților didactice și de laborator la Școala Gimnazială sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea105,440.00PNDL II
BĂBENIModernizare drumuri de interes local în satele componente localității Băbeni, judeţul Vâlcea5,192,335.00PNDL I
BĂILE OLĂNEŞTIReabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în Băile Olăneşti - Livadia271,459.00PNDL II
BĂILE OLĂNEȘTIAsfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii, Vâlcele din orașul Olănești2,351,145.00PNDL I
BĂRBĂTEŞTIConstruire dispensar în comuna Bărbătești1,260,474.87PNDL II
BĂRBĂTEŞTIModernizare statie de tratare apa si inlocuire conducta de aductiune-distributie apa în comuna Bărbătești, județul Vâlcea7,293,573.64PNDL I
BERBEŞTIAsfaltare drumuri L=2,65 km în orașul Berbești - Vâlcea3,211,673.65PNDL II
BERISLĂVEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Berislăveşti , judeţul Vâlcea9,094,704.00PNDL II
BOIŞOARAAsfaltare 4,3 km drumuri comunale și sătești, Comuna Boișoara, județul Vâlcea4,518,297.00PNDL II
BREZOIDotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, inclusiv pentru structurile arondate525,345.00PNDL II
BREZOIÎnfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea2,846,841.94PNDL II
BREZOIModernizare, reabilitare şi extindere reţele apă şi canal în oraşul Brezoi - proiectare şi execuţie4,558,140.97PNDL I
BREZOIReabilitare şi modernizare drumuri comunale în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea4,650,821.00PNDL I
BREZOIReabilitare și modernizare drumuri de interes local și amenajare zonă pietonală str. Unirii, în orașul Brezoi, județul Vâlcea4,548,773.00PNDL I
BUJORENIReabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare Dispensar comunal Bogdănești, comuna Bujoreni910,130.17PNDL II
BUNEŞTIGrădinița cu program prelungit cu 3 grupe, com. Bunești, jud. Vâlcea3,231,906.41PNDL II
CÂINENIAsfaltare drumuri comunale în comuna Câineni, judeţul Vâlcea3,999,624.00PNDL I
CĂLIMĂNEŞTIDotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești323,190.00PNDL II
CERNIŞOARAReabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical în comuna Cernișoara, județul Vâlcea1,986,186.00PNDL II
COPĂCENIConstruire pod peste râul Cerna, în comuna Copăceni, punctul ''La ACF'', judeţul Vâlcea1,393,424.70PNDL II
COPĂCENIModernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea4,973,017.00PNDL II
COSTEŞTIReabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti2,963,101.00PNDL II
COSTEȘTIAsfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, jud. Vâlcea20,453,974.00PNDL II
CREŢENIReabilitare Dispensar uman in comuna Creteni, județul Vâlcea579,910.80PNDL II
DĂEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Dăești, județul Vâlcea2,532,961.81PNDL II
DĂEŞTIReabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Școala generală clasele I-VIII Dăeşti1,454,322.00PNDL II
DĂNICEICanalizare și epurare ape menajere, comuna Dănicei, județul Vâlcea6,687,675.00PNDL II
DĂNICEIModernizare Drum Comunal DC 181, km 0+000- km 5+000 - sat Dobreşti, Comuna Dănicei, jud.Vâlcea4,935,960.00PNDL I
DĂNICEIModernizare drum comunal DC 182, km. 0+000- km3+950, L=3,95 km, sat Glodu, comuna Dănicei, jud. Vâlcea3,402,983.00PNDL I
DĂNICEIReabilitare Școala gimnazială din comuna Dănicei, sat Lăunele de Jos, județul Vâlcea583,830.00PNDL I
DICULEŞTIExtinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Diculești, județul Vâlcea3,993,568.00PNDL II
DRĂGĂŞANIModernizare DC 58A, în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea2,674,659.00PNDL I
DRĂGĂŞANIModernizare drumuri de interes local în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea - 5,97 km3,707,161.17PNDL I
DRĂGOEŞTIAsfaltare drumuri de interes local 12 km în comuna Drăgoești, județul Vâlcea6,830,600.00PNDL II
FÂRTĂŢEŞTIModernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED şi telegestiune, în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea503,771.88PNDL II
FÂRTĂȚEȘTIExtindere, reabilitare, modernizare și consolidare clădire Școala cu clasele I-IV sat Dozești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea1,028,605.00PNDL I
FÂRTĂȚEȘTIRealizarea lucrărilor de extindere și modernizare la Școala cu clasele I-VIII Rusănești1,267,970.00PNDL I
FRÂNCEŞTIReabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman din comuna Frâncești, județul Vâlcea613,987.64PNDL II
FRÂNCEŞTIReabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII, com. Frâncești, județul Vâlcea1,710,942.14PNDL II
GALICEAÎnființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Cremenari și Brătia din Deal, comuna Galicea, judeţul Vâlcea9,943,034.00PNDL II
GALICEAPod din beton armat 4*21m peste râul Topolog, punct ''Drumul Morii'' și punte pietonală Strada Teianca, comuna Galicea, județul Vâlcea3,780,618.38PNDL II
GALICEAReabilitare , modernizare și dotare Școala I-IV, comuna Galicea, județul Vâlcea274,813.00PNDL II
GALICEAReabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman și centru permanență, comuna Galicea, Județul Vâlcea433,638.65PNDL II
GALICEAReabilitare, modernizare și dotare Școala I-VIII, comuna Galicea, județul Vâlcea467,742.85PNDL II
GALICEARealizare racorduri la rețeaua de canalizare menajera în comuna Galicea, județul Vâlcea1,957,696.00PNDL II
GLĂVILESistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Olteanca, comuna Glăvile, județul Vâlcea9,456,181.43PNDL II
GOLEŞTIDotare Cabinete medicale sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea90,178.20PNDL II
GOLEŞTIÎnființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Girgiuveni și Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea8,024,410.00PNDL II
GRĂDIŞTEAModernizare drumuri comunale DC75, DC 79 şi drumuri vicinale în comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea12,052,752.00PNDL II
HOREZUConstruire Creşă Pomul Vieţii în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea3,411,855.00PNDL II
HOREZUModernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație în orașul Horezu, județul Vâlcea2,036,862.00PNDL II
HOREZUReabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea4,138,116.00PNDL II
HOREZUReabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea7,308,383.00PNDL II
IONEŞTIAsfaltare drumuri de interes local şi străzi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea5,735,038.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReamenajare spații Școala de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea1,022,866.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEARefacere DJ 703M Perișani - Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin)2,511,033.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEARefacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget - Latorița - Galbenu, km 0+000 - 5+5004,473,676.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEARefacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 și km 31+1001,737,158.00PNDL II
LALOŞUConstruire Dispensar uman în comuna Laloșu, jud. Vâlcea700,460.40PNDL II
LALOŞUExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Laloșu, județul Vâlcea1,332,923.00PNDL II
LĂPUŞATAExtindere reţea canalizare apă uzată şi menajeră 6 km, în comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea1,877,034.60PNDL II
LĂPUŞATARefacere pod peste râul Cerna, cătunul Bungeți, sat Săruleşti, judeţul Vâlcea418,570.60PNDL II
LUNGEŞTIConstruire pod b.a. peste pârâul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamțu în comuna Lungești, județul Vâlcea1,015,197.93PNDL II
LUNGEŞTIReabilitarea și modernizarea Dispensarului uman Lungești, comuna Lungești, județul Vâlcea1,204,280.00PNDL II
LUNGEŞTIReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lungești2,481,998.00PNDL II
LUNGEȘTIAmenajare Grădiniță+Școală cu clasele I-IV ''Liviu Ionete'' sat Fumureni, comuna Lungești511,680.00PNDL I
LUNGEȘTIConstrucție drum DC 54 în comuna Lungești, sat Carcadiești, limită cu comuna Mădulari, L=1,640 km, județul Vâlcea1,867,808.32PNDL I
LUNGEȘTIÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Lungești, județul Vâlcea4,994,220.00PNDL I
LUNGEȘTIÎnființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Lungești, județul Vâlcea11,020,188.09PNDL I
LUNGEȘTIModernizare străzi de interes local in comuna Lungești; Pod BA peste paraul Mamu, punctul Cazane la Fumureni, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea3,526,430.00PNDL I
MĂCIUCAReabilitare și modernizare Liceul Teoretic sat Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea1,701,177.00PNDL I
MĂCIUCAReabilitare și modernizare Școala și Grădinița sat Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea1,291,533.00PNDL I
MĂDULARIAlimentare cu apă în comuna Mădulari, jud. Vâlcea7,767,579.23PNDL II
MĂLDĂREŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Măldărești, judeţul Vâlcea18,626,850.00PNDL I
MĂLDĂREŞTIReabilitare şi asfaltare DC 139 Horezu - Măldărești, km 0+000-2+400 (Tronson II) şi pod la km 0+150, comuna Măldăreşti, jud. Vâlcea5,531,862.00PNDL I
MĂLDĂREŞTIRealizare sediu primărie , comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea5,141,952.00PNDL I
MIHĂEŞTIModernizare și asfaltare străzi în satele Mihăești și Arsanca, Lungime=2,965 km, în comuna Mihăești4,493,222.00PNDL II
MILCOIUExtindere rețea distribuție în sat Ciutesti Lunca, comuna Milcoiu, județul Vâlcea40,937.72PNDL II
MILCOIUModernizare și asfaltare DC 26 km 3+000-5+068,3 și DC 28 km 0+000-1+208 comuna Milcoiu, județul Vâlcea2,803,975.00PNDL II
MILCOIURealizare podețe, comuna Milcoiu, Județul Vâlcea1,268,564.48PNDL II
MILCOIUModernizare - asfaltare DC 26, km 0+000 - 3+000, comuna Milcoiu, jud. Vâlcea157,190.00PNDL I
MILCOIUModernizare drumuri de interes local în comuna Milcoiu - Modernizare DC 271,286,227.00PNDL I
NICOLAE BĂLCESCUConstruire poduri, podeţe şi punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea5,375,747.64PNDL II
NICOLAE BĂLCESCUExtindere apă și canalizare, com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea5,526,338.00PNDL II
OLANUModernizare drumuri de interes local în comuna Olanu3,688,174.00PNDL II
ORLEŞTIAlimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea7,275,947.00PNDL II
PĂUŞEŞTIReabilitare DC 126 Păușești - Băile Govora, comuna Păușești, județul Vâlcea1,038,682.00PNDL II
PĂUŞEŞTIReabilitare Grădiniță Barcanele, sat Barcanele, comuna Păușești, județul Vâlcea538,107.27PNDL II
PĂUŞEŞTIȘcoala gimnazială Păușești Otăsău479,053.61PNDL II
PĂUSEŞTI-MĂGLAŞIExtindere rețea de alimentare cu apă în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea1,389,087.61PNDL II
PESCEANAAsfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire 2 poduri în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea9,745,248.53PNDL II
PESCEANAConstruire Grădiniță cu program prelungit în comuna Pesceana, județul Vâlcea2,263,700.78PNDL II
PESCEANAConstruire poduri și podețe peste pârâurile Pesceana și Negraia, comuna Pesceana, județul Vâlcea4,285,844.50PNDL II
PESCEANAExtindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială, în comuna Pesceana, județul Vâlcea1,631,085.52PNDL II
PESCEANAReabilitare și modernizare Dispensar uman, în comuna Pesceana, județul Vâlcea687,135.48PNDL II
PESCEANAModernizare drum comunal DC 96 Pesceana - Negraia - Roeşti, km 2+000-7+200, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea6,251,540.00PNDL I
PIETRARIPod din beton armat 2x21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu-Coastele Cernii, în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea2,460,769.12PNDL II
POPEŞTIModernizare Școala gimnazială sat Dăești, comuna Popești, județul Vâlcea2,965,607.18PNDL II
POPEŞTIModernizare Școala gimnazială Urși - Popești, comuna Popești, județul Vâlcea1,019,748.81PNDL II
POPEŞTISistem de canalizare menajeră 25 km în satele: Popești, Meieni, Dăești și Curtea, comuna Popești, județul Vâlcea9,385,173.00PNDL II
PRUNDENIReabilitare și modernizare Școala gimnazială Prundeni, comuna Prundeni, județul Vâlcea1,447,427.00PNDL I
RACOVIŢAAlimentare cu apă și canalizare în sat Tutulești, comuna Racovița, județul Vâlcea5,865,748.00PNDL II
RÂMNICU VÂLCEAAmenajare strada Săliștea Nouă1,279,271.64PNDL II
RÂMNICU VÂLCEAConstruire Grădinița cu program normal nr. 16962,154.15PNDL II
RÂMNICU VÂLCEAGrădinița cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional925,378.08PNDL II
RÂMNICU VÂLCEAGrădinița cu program prelungit Ostroveni3,462,055.25PNDL II
ROEŞTIAsfaltare și modernizare drum comunal DC 112 și construire un pod în comuna Roești, jud. Vâlcea10,612,464.13PNDL II
RUNCUModernizare DC 119 Valea Babei-Surpați-Urluiești, în comuna Runcu, județul Vâlcea4,533,970.00PNDL II
SĂLĂTRUCELConstruire pod peste pârâul Coiscă în punctul Anuța, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea2,593,830.00PNDL II
SCUNDUReabilitare Școala Gimnazială în comuna Scundu, județul Vâlcea1,283,823.00PNDL II
SCUNDUReabilitare şi modernizare Dispensar comuna Scundu, judeţul Vâlcea1,569,439.47PNDL II
SINEŞTIConsolidare, etajare, reabilitare, modernizare și dotare Școală în comuna Sinești, județul Vâlcea4,189,821.95PNDL II
ŞIRINEASAAsfaltare DC 122 Șirineasa-Slăvitești km 0+702-3+370, comuna Șirineasa, județul Vâlcea512,468.43PNDL II
ŞIRINEASARealizare pod peste Luncavăț, Ciorăști - Valea Alunișului în comuna Șirineasa, județul Vâlcea353,296.00PNDL II
SLĂTIOARAModernizare drumuri de interes local L=3,983 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea3,644,637.40PNDL II
SLĂTIOARAExtindere reţea canalizare menajeră, satele Goruneşti şi Milostea, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea3,423,367.92PNDL I
STĂNEŞTIPod dalat L=5 m, peste pârâul Purcăreața și pod beton armat peste râul Cerna3,023,234.00PNDL II
STĂNEŞTIReabilitare si modernizare Școala gimnazială Stănești, comuna Stănești, jud. Vâlcea703,362.59PNDL II
STĂNEŞTIReabilitare, extindere și modernizare Dispensar uman în comuna Stănești, județul Vâlcea769,023.00PNDL II
STĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în satele Vârleni- Linia Dealului si Stănesti - Cuculești, comuna Stănești4,429,001.00PNDL I
ȘTEFĂNEŞTIModernizare drumuri în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea4,408,981.00PNDL I
STOENEŞTIDotare cu calculatoare, videoproiectoare și mobilier școlar a Școlii gimnaziale Stoenești199,363.00PNDL II
STOENEŞTIExtindere rețea de canalizare menajeră în comuna Stoenești, județul Vâlcea10,560,476.00PNDL II
STOENEŞTIExtindere sistem de alimentare cu apă în satul Zmeuratu, comuna Stoenești, județul Vâlcea2,210,783.00PNDL II
STOILEŞTIConstrucția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece, comuna Stoilești, județul Vâlcea2,526,629.00PNDL II
STOILEŞTIAlimentare cu apă, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea3,344,560.00PNDL I
STOILEȘTIReabilitarea, extinderea și dotarea Școlii gimnaziale sat Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea939,359.50PNDL I
STROEŞTIAsfaltare ulițe în comuna Stroești, județul Vâlcea2,076,480.88PNDL II
STROEŞTIReabilitare și modernizare Dispensar uman comuna Stroești, județul Vâlcea635,473.09PNDL II
ŞUŞANIModernizare Dispensar medical Șușani, comuna Șușani, județul Vâlcea674,530.91PNDL II
ŞUŞANIModernizare Școala gimnazială Ușurei, comuna Șușani, județul Vâlcea2,552,089.64PNDL II
ŞUŞANIModernizare Școala primară Râmești, comuna Șușani, județul Vâlcea1,548,953.15PNDL II
ŞUŞANIModernizare Școala primară Stoiculești, comuna Șușani, județul Vâlcea513,893.53PNDL II
ŞUŞANIModernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Șușani, judeţul Vâlcea8,150,206.00PNDL II
ȘUȘANIModernizare drumuri de interes local, în comuna Şuşani, judeţul Vâlcea4,488,219.00PNDL I
SUTEŞTIAmenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mătușari, comuna Sutești, județul Vâlcea367,187.39PNDL II
SUTEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII în sat Măzili, comuna Sutești, jud. Vâlcea2,628,612.06PNDL II
SUTEŞTIAsfaltare drumuri în comuna Suteşti : Str. Dealul Pietroasa, Str. Sânzienelor, Str. Boloteasa, Str. Bobocea, Str. Izvorului, Str. Floarea Ruti, Str. Pescenei, judeţul Vâlcea2,746,207.00PNDL I
SUTEŞTIÎnfiinţare reţea canalizare, satele Boroşeşti şi Verdea, comuna Suteşti, judeţul Vâlcea - tronson DN 67B1,963,165.00PNDL I
SUTEŞTIModernizare drumuri comunale DC 57, DC 58, DC 98 şi străzi adiacente, în comuna Suteşti4,677,361.00PNDL I
TETOIUExtindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea1,397,300.65PNDL II
TETOIUExtindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în toate satele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea8,152,852.74PNDL II
TETOIUSistem de canalizare și tratare a apelor uzate, comuna Tetoiu, județul Vâlcea3,481,326.72PNDL I
TOMŞANIConstruire pod peste râul Bistriţa, punct Chiceni, DC 133, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea3,532,564.00PNDL II
VAIDEENIReabilitare şi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni - Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti12,305,636.00PNDL II
VAIDEENIModernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea5,982,628.00PNDL I
VAIDEENIReabilitare reţea de distribuţie apă potabilă în satele: Vaideeni şi Izorul Rece9,056,376.00PNDL I
VLĂDEŞTIDrumuri de interes local, comuna Vlădești, județul Vâlcea1,445,391.34PNDL II
VLĂDEŞTIModernizare și dotare Școala gimnazială Grigore Mihăescu (corp A+B) comuna Vlădești470,067.00PNDL II
VOINEASAReparare și consolidare pod peste pârâul Voineșița608,459.00PNDL II
VOINEASAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea3,556,975.00PNDL I
ZĂTRENIAnvelopare Școala Zătreni496,752.00PNDL II
ZĂTRENIExtindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni2,537,129.00PNDL II