Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALUNUExtindere reţea de canalizare în satul Colţeşti, comuna Alunu, judeţul Vâlcea564,791.96PNDL I
AMĂRĂŞTILucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Amărăști, județul Vâlcea524,189.39PNDL II
BĂLCEȘTIModernizare drum comunal DC 66A Poieni - Bălceşti, km 0+000-3+600, oraş Bălceşti, județul Vâlcea1,137,669.10PNDL I
BĂRBĂTEŞTIAsfaltare 2,1 km drum comunal, comuna Bărbăteşti, jud. Valcea2,402,598.14PNDL I
BERBEȘTIAsfaltare drumuri de interes local și străzi în oraşul Berbești, 6,53 km4,152,139.60PNDL I
BERISLĂVEȘTIAsfaltare drum local Valea Mamului, 0,777 km şi DC 14 Dângeşti - Surdoiu, km.0+000 - 2+500, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea2,662,278.53PNDL I
BUDEȘTIAsfaltare drum comunal DC 30 Budești-Branduşari-Barza, L=2111,14 ml, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea669,560.69PNDL I
BUDEȘTIAsfaltare drum Bercioiu L= 1445 ml, comuna Budeşti, jud. Vâlcea708,154.72PNDL I
BUDEȘTIAsfaltare drum Piscul Pietrei, L= 1918 ml, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea425,903.92PNDL I
BUNEȘTIModernizare-asfaltare DC 158B şi DC 158C - L= 7 km, comuna Buneşti, județul Vâlcea5,631,150.60PNDL I
CĂLIMĂNEȘTIModernizarea străzilor pentru îmbunătăţirea confortului în staţiunea Călimăneşti - Căciulata1,573,739.46PNDL I
CERNIȘOARAÎmbunătăţirea reţelei de drumuri locale în comuna Cernisoara, judeţul Vâlcea5,786,812.67PNDL I
COPĂCENIModernizare-asfaltare drumuri comunale L= 2,80 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea1,897,696.13PNDL I
COSTEŞTIAsfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea3,336,827.00PNDL II
CREŢENICanalizare şi epurare ape menajere - etapa I -a, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea2,917,946.86PNDL I
DĂNICEIAsfaltare 8,8 km drumuri comunale: DC 181 A Dobreşti-Gura Crucilor-L=2,5 km, DC 181 B Dobreşti - Valea Scheiului, L=2,5 km, DC Cireşu-Negara-L=1,3 km şi DC 182 A Ceretu - Dealul Danului-L=2,5km, comuna Dănicei, judeţul Vâlcea5,681,013.74PNDL I
DĂNICEIExtindere alimentare cu apă, comuna Dănicei, județul Vâlcea1,696,753.07PNDL I
DICULEȘTIAsfaltare drumuri de interes local, în comuna Diculeşti, judeţul Vâlcea3,597,230.07PNDL I
DRĂGĂŞANIModernizare bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drăgăşani8,017,966.43PNDL I
DRĂGĂŞANIModernizare străzi în municipiul Drăgăşani, 3,498 km2,706,554.00PNDL I
FÂRTĂŢEŞTIAsfaltare 8,15 km drumuri săteşti în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea5,403,331.74PNDL I
FÂRTĂŢEŞTIModernizare-asfaltare drumuri comunale şi săteşti - L=16,169 km, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea11,630,692.52PNDL I
FÂRTĂȚEȘTIExtinderea, reabilitarea și consolidarea Grădiniței cu program normal sat Fârtățești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea657,355.00PNDL I
FRÂNCEȘTIAsfaltare drumuri în comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea1,248,660.00PNDL I
FRÂNCEȘTIAlimentare cu apă a satelor Surpatele, Băluţoaia, Moşteni, Dezrobiţi, Coşani, Frânceşti şi Viişoara, comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea5,451,139.75PNDL I
GALICEAAlimentare cu apă, comuna Galicea, judeţul Vâlcea9,023,271.90PNDL I
GHIOROIUAlimentare cu apă, comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea1,580,429.35PNDL I
GOLEŞTIAlimentare cu apă satele: Aldeşti şi Blidari, comuna Goleşti, judeţul Vâlcea1,755,251.44PNDL I
HOREZUReabilitare Drumul Lutului: strada Buzești și strada Bălănești - Dealul Ulmului, oraș Horezu, județul Vâlcea1,784,767.93PNDL I
IONEȘTIAlimentare cu apă şi reţea de canalizare şi epurare ape uzate în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea- proiectare şi execuţie8,654,481.23PNDL I
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAConsolidare și refacere DJ 648 Ionești - Olanu - Limită județ Olt, km 8+900 - 9+4701,264,047.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași - Stoenești, km 2+700 - 7+7002,249,029.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEARefacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia - Mănăstirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+6811,044,580.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAConsolidare și refacere DJ 703N Berislăvești - Releu Cozia, km 1+500 - 4+0001,511,211.00PNDL II
LĂCUSTENIModernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti - Lăcusteni1,094,522.00PNDL I
LĂDEŞTIReabilitare drumuri de interes local în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea3,577,697.99PNDL I
LĂDEŞTIPod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni, comuna Lădești333,309.00PNDL II
LALOȘUExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Berbești și Oltețani, comuna Laloșu, jud. Vâlcea1,415,875.06PNDL I
LĂPUŞATAExtindere rețea de alimentare cu apă a comunei Lăpușata, județul Vâlcea763,904.32PNDL I
LĂPUŞATAModernizare străzi rurale, comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea3,812,492.91PNDL I
LUNGEȘTIModernizare drum comunal (vicinal) DC 53 şi uliţă Biserică sat Gănţulei, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea2,892,677.66PNDL I
MĂCIUCAAsfaltare drumuri în comuna Măciuca7,932,238.15PNDL I
MĂDULARIModernizare drumuri comunale, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea3,469,945.45PNDL I
MĂLDĂREŞTIModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Măldărești360,100.00PNDL II
MATEEŞTIAsfaltare drum comunal Greci şi drumuri de interes local în comuna Mateeşti4,142,748.66PNDL I
MATEEŞTIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea3,762,643.78PNDL I
MILCOIUPrima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Ciuteşti, comuna Milcoiu, judeţul Vâlcea1,927,627.92PNDL I
MITROFANIAlimentare cu apă comuna Mitrofani, satele Racu şi Mitrofani863,089.94PNDL I
MITROFANICanalizare menajeră şi staţie de epurare comuna Mitrofani, satele Racu şi Mitrofani, judeţul Vâlcea2,927,971.46PNDL I
MITROFANIModernizare şi asfaltare DC 98, km 9+006,63-13+177,63 şi drum de interes local Povarna Vasile, km 0+000,00-km 1+237,00, comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea3,353,948.67PNDL II
MUEREASCAAlimentare cu apă din sursa Brădişor, comuna Muereasca4,814,262.59PNDL I
NICOLAE BĂLCESCUModernizare drum comunal și drumuri de interes local din comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea6,511,175.64PNDL I
OLANUAsfaltare drumuri de interes local, în comuna Olanu, judeţul Vâlcea2,435,610.71PNDL I
OLANUPrima înfiinţare - rețea publică de apă uzată în comuna Olanu , județul Vâlcea3,273,232.88PNDL I
OTEȘANIPietruire şi asfaltare DC 116C Cârstănești-Oteșani, km 1+200-5+589, din comuna Oteşani, judeţul Vâlcea3,394,475.75PNDL I
PĂUȘEȘTIReabilitare drum sătesc Primărie DJ 646B Scoala (0,745 km) 0+000-0+745. Modernizare drum comunal Păuşeşti+Foleşti (2,731 km) 0+000+2+731,3.48km613,231.00PNDL I
PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞIAsfaltare drum comunal DC 164, km 0+700 - 1+550 şi drum de interes local DC 164- loc particulare, L=0,150 km în comuna Păuşeşti Măglaşi, jud. Vâlcea - Lot 2834,403.66PNDL I
PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞIExtindere alimentare cu apă în comuna Păuşeşti Măglaşi - proiectare şi execuţie4,804,591.60PNDL I
PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞIAsfaltare drumuri de interes local satele Coasta, Ulmeţel şi Vlăduceni, în comuna Păuşeşti Măglaşi, jud. Vâlcea4,070,674.27PNDL I
PERIŞANIAlimentare cu apă, sat Poiana, comuna Perişani, judeţul Vâlcea1,307,304.21PNDL I
PESCEANAPrima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Pesceana2,726,423.41PNDL I
PIETRARIAsfaltare drumuri comunale şi străzi 5,05 km din comuna Pietrari, jud. Vâlcea5,669,294.26PNDL I
PIETRARIModernizare - asfaltare drum sătesc Moteşti - Solomoneşti, Ogrăzi şi Glod, comuna Pietrari - judeţul Vâlcea4,437,638.57PNDL I
POPEȘTIAsfaltare drum comunal DC 105 Meieni - Firijba, Etapa a II-a -( km 1+000 - 4+800), comuna Popeşti, judeţul Vâlcea3,927,538.68PNDL I
RACOVIȚAAsfaltare 4,037 km drumuri sătești comuna Racovița, judeţul Vâlcea3,521,698.00PNDL I
ROEȘTIConstrucţie sistem de alimentare cu apă a satelor: Râpa Cărămizii, Băjenari şi Piscul Scoarţei, comuna Roeşti, judeţul Vâlcea1,047,165.33PNDL I
ROŞIILEAsfaltare drum comunal DC 79 Roşiile-Perteşti-Grădiştea, km 0+000-9+380, judeţul Vâlcea12,456,766.58PNDL I
RUNCUAlimentare cu apă potabilă în comuna Runcu, satele: Runcu, Gropeni şi Vărateci1,468,923.58PNDL I
SĂLĂTRUCELReabilitare și asfaltare drum comunal DC 13 Sălătrucel-Șerbănești, km. 0+000-5+000, comuna Sălătrucel, judeţul Vâlcea3,133,980.25PNDL I
SCUNDUModernizarea infrastructurii comunei Scundu, prin construcția de poduri, podețe și punți pietonale2,326,214.47PNDL I
SINEŞTIAlimentare cu apă, comuna Sineşti, judeţul Vâlcea3,257,568.32PNDL I
ȘIRINEASAAsfaltare 7,018 km drumuri comunale și sătești, comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea5,433,400.00PNDL I
SLĂTIOARAModernizare drumuri de interes local 4,100 km, în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea4,927,974.73PNDL I
SLĂTIOARAModernizare drumuri de interes local, L= 8,5 km în comuna Slătioara şi construcţie pod L=18m, judeţul Vâlcea6,668,450.06PNDL I
STĂNEŞTIExtindere sistem de alimentare cu apă în satele Cioponeşti şi Bărcăneşti, comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea549,734.16PNDL I
ȘTEFĂNEŞTIModernizare DC 61 Mânăstirea Morunglav-Calea ferată L=1,4 km807,841.78PNDL I
STOENEŞTIModernizare DC 160A Dobriceni-Gruieri-Șușeni, com Stoeneşti, jud Vâlcea1,091,474.24PNDL I
STOENEŞTIConstruire poduri şi punţi pietonale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea1,113,880.32PNDL I
STOENEȘTIAsfaltare 4,00 km și ranforsare 0,4 km drumuri sătești, comuna Stoenești - județul Vâlcea5,050,393.00PNDL I
STOILEŞTIModernizare drum comunal DC 36, sat Stăneşti-Stoileşti, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea2,386,985.98PNDL I
STOILEŞTIReabilitare DC 39 Baia Bulagei - Geamăna, km3+800 - 7+000 şi consolidare drum 6+000-7+0001,652,470.00PNDL I
STOILEŞTIModernizare drum comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea4,213,961.28PNDL II
STOILEȘTIModernizare și dotarea Grădiniței cu program normal Urși, în vederea obținerii tuturor avizelor de funcționare, comuna Stoilești, județul Vâlcea540,662.00PNDL I
STROEŞTIExtindere alimentare cu apă, sat Dianu1,221,867.45PNDL I
STROEȘTIReabilitare Școala cu clasele I-VIII și Grădiniță. Reabilitare grup sanitar și construire fosă septică vidanjabilă, sat Cireșu, comuna Stroești, județul Vâlcea336,136.00PNDL I
STROEȘTIStație de pompare, aducțiune apă din satul Stroești în satul Dianu și extindere rețea de alimentare cu apă în cătunele Udvești și Păunești din satul Dianu, comuna Stroești, județul Vâlcea1,031,091.16PNDL I
TETOIUProiectare şi execuţie sistem alimentare cu apă comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea4,082,401.92PNDL I
TETOIURealizare grup sanitar la unitatea de învățământ Școala cu clasele I-IV Băroiu, comuna Tetoiu, județul Vâlcea104,211.62PNDL I
TITEŞTIAsfaltare drumuri sătești 4,06 km, în comuna Titeşti3,528,587.21PNDL I
TOMŞANIAsfaltare DC 133 DJ 646 - Chiceni - Modarceni - Darvaresti, km0+000-2+5001,625,752.76PNDL I
TOMŞANIAsfaltare drum comunal DC 124 Foleștii de Jos - Păușeștii de Otăsău, L=2,5 km, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea1,200,850.00PNDL I
VAIDEENIExtindere rețea canalizare menajeră Vaideeni - tronson amplasament Învârtita Dorului - Stația de epurare Vaideeni536,773.17PNDL I
VALEA MAREÎmbunătăţire drumuri comunale în comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea3,525,132.78PNDL I
VALEA MAREModernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune în comuna Valea Mare, județul Vâlcea502,754.38PNDL II
VALEA MAREPod metalic structură flexibilă pe drum local Bătăşani - Toteşti, com. Valea Mare peste valea Bătăşani, jud. Vâlcea560,473.46PNDL II
VLĂDEŞTIModernizare drum comunal DC 62 Vlădeşti-Valea Ursului km. 2+185-5+1851,502,160.86PNDL I
VLĂDEŞTIProiect integrat - Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă , comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea2,266,629.17PNDL I
VOICEŞTIAmenajare şi modernizare sistem de drumuri şi uliţe comunale în comuna Voiceşti, judeţul Vâlcea9,177,688.86PNDL I
ZĂTRENIExtindere reţea distribuţie alimentare cu apă potabilă, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea2,122,266.22PNDL I
ZĂTRENIModernizare şi asfaltare drumuri sătești, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea3,405,789.05PNDL I