Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AMĂRĂŞTIExtindere, reabilitare si modernizare Unitate sanitară în comuna Amărăști, județul Vâlcea1,734,229.96PNDL II
BĂBENIConstruire Creşă strada Dragoş Vrânceanu, oraşul Băbeni, jud. Vâlcea3,445,777.00PNDL II
BĂILE GOVORAModernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii, Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea4,989,505.02PNDL II
BĂILE GOVORARealizare podeț casetat pârâu Hința în zona sondei 618, orașul Băile Govora, județul Vâlcea373,736.00PNDL II
BĂLCEŞTIConstrucție pod și punte pietonală peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu, oraș Bălcești, județul Vâlcea1,233,891.81PNDL II
BERBEŞTIDotare cu echipamete și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul "Preda Buzescu"799,743.76PNDL II
BREZOIReabilitare şi Dotare Şcoala Valea lui Stan, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea1,398,847.76PNDL II
BUDEŞTIConstruire Grădiniță, sat Budești, comuna Budești, județul Vâlcea1,069,474.31PNDL II
BUDEŞTIConstruire pod peste pârâul Sâmnic în punctul DC 29 Andronești, comuna Budești, județul Vâlcea2,454,809.74PNDL II
BUDEŞTIPrima înfinţare reţea publică de apă uzată în satele Racoviţa și Linia, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea2,896,000.92PNDL II
BUJORENIConsolidare, reabilitare, modernizare, dotare și extindere Grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești), comuna Bujoreni1,231,897.00PNDL II
BUJORENIModernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gura Văii, com. Bujoreni, jud. Vâlcea2,905,737.24PNDL II
BUJORENIRacordarea la rețeaua de canalizare a locuitorilor din comuna Bujoreni, județul Vâlcea1,272,405.13PNDL II
BUJORENIReabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala învățământ primar sat Olteni, comuna Bujoreni1,433,099.00PNDL II
BUNEŞTIExtindere canalizare în sat Teiuşu şi satul Buneşti, punct Treime, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea5,011,412.00PNDL II
CÂINENIReabilitare Dispensar uman, comuna Câineni, județul Vâlcea926,811.00PNDL II
CĂLIMĂNEŞTIDotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești464,470.00PNDL II
CĂLIMĂNEŞTIDotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești383,180.00PNDL II
CREŢENIAsfaltare drumuri interioare de interes local L=3km, Comuna Crețeni, județul Vâlcea1,583,695.00PNDL II
CREȚENIConsolidare, extindere și modernizare Grădinița cu program normal sat Crețeni, comuna Crețeni, județul Vâlcea1,855,369.00PNDL I
DRĂGĂŞANIModernizare Drumuri de interes local, în localităţile componente Zărneni şi Valea Caselor, Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea3,553,241.00PNDL II
FĂUREŞTIExtindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Făurești județul Vâlcea752,718.02PNDL II
FĂUREŞTIExtindere, reabilitare și modernizare Școală cu clasele V-VIII în comuna Făurești, Judetul Vâlcea2,177,505.72PNDL II
GHIOROIUExtindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente în comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea3,609,030.81PNDL II
GUŞOENIModernizare DC 86 Spârleni (DN 67B) - Dealu Mare - Băișoara, km 0+000 - 2+680, 2,68km2,535,712.00PNDL I
GUŞOENIConstruire Grădiniță, comuna Gușoeni, județul Vâlcea1,334,884.88PNDL II
GUŞOENIReabilitare Școală gimnazială, comuna Gușoeni, județul Vâlcea611,744.29PNDL II
GUŞOENIReabilitare, extindere și dotare Dispensar medical, comuna Gușoeni, județul Vâlcea1,454,643.18PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Oltețu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stănești - Măciuca - Cermegești - Chirigești - Bărbărigeni - Roești (DN 65C), km 0+000 - 35+55568,017,353.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) - Coșani - Dezrobiți - Șerbănești - Păușești - Barcanele - Solicești - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+91526,619,644.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+0005,492,710.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvănești - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+40025,634,440.00PNDL II
JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEAReabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+02066,993,888.00PNDL II
LIVEZIConstrucție nouă - Drum comunal Dănciulești Livezi11,040,666.30PNDL II
LIVEZIÎnființare rețea apă uzată (canalizare) comuna Livezi, județul Vâlcea16,864,281.35PNDL II
MĂCIUCAExtindere, reabilitare și dotare Dispensar medical sat Oveselu, Comuna Măciuca, județul Vâlcea772,585.55PNDL II
MĂCIUCAReabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical uman sat Ștefănești, Comuna Măciuca, Județul Vâlcea551,523.66PNDL II
MALAIAModernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu, comuna Malaia, judeţul Vâlcea5,690,418.00PNDL II
MĂLDĂREŞTIInființare rețea publică de apă uzată canalizare, stație de epurare, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea14,997,583.00PNDL I
MĂLDĂREŞTIÎnfiinţare reţea publică de alimentare cu apă în comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea7,548,876.00PNDL I
MĂLDĂREŞTIModernizare drum comunal DC 145 şi străzi principale Telecheşti-Şcoală, Necşoaia şi Stroe-Măgura, 8,71 km, comuna Măldăreşti10,692,316.64PNDL I
MATEEŞTIReabilitare, modernizare, consolidare și extindere Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă, sat Greci, comuna Mateești, județul Vâlcea863,759.24PNDL II
MATEEŞTIRețea de canalizare (tronson 1+2) + stație de epurare (SV1+SV2) comuna Mateești, județul Vâlcea8,979,326.00PNDL II
MIHĂEŞTIConstruire Dispensar medical, sat Buleta, comuna Mihăești, județul Vâlcea2,488,211.00PNDL II
MUEREASCAConstruire pod peste pârâul Muereasca în satul Muereasca de Sus539,974.00PNDL II
MUEREASCAModernizare DC 171 Muereasca de Sus - Pripoara, km 0+000 - 1+050, 1,05km328,808.00PNDL II
OCNELE MARIReabilitare poduri, podețe și punți pietonale în Orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea1,750,000.00PNDL II
OTEŞANIExtindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare și dotare Ansamblu școlar Cârstănești, din comuna Oteșani, județul Vâlcea2,277,685.00PNDL II
OTEŞANIPod din beton armat în comuna Oteșani, județul Vâlcea738,339.00PNDL II
OTEŞANIPod peste pârâul Luncavăț, Punctul Vâlculești, sat Cârstănești, comuna Oteșani, județul Vâlcea3,766,750.00PNDL II
PĂUSEŞTI-MĂGLAŞIExindere și modernizare Școala generală Valea Cheii, comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea687,498.00PNDL II
PĂUSEŞTI-MĂGLAŞIReabilitare Dispensar medical uman în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea997,450.00PNDL II
PERIŞANIModernizare Grădinița Mlăceni, în comuna Perișani, județul Vâlcea362,183.00PNDL II
PERIŞANIPod beton armat peste pârâul Perișani punctul ''La Ion din Vale'' și amenajare drum de acces 135 ml1,809,124.00PNDL II
PIETRARIModernizare și dotare Dispensar uman în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea1,018,283.00PNDL II
PIETRARIReabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea3,285,363.90PNDL II
POPEŞTIModernizare Dispensar în satul Popești, comuna Popești, județul Vâlcea610,469.00PNDL II
PRUNDENIAsfaltare drumuri în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea4,931,525.00PNDL I
ROŞIILEExtindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea3,509,238.60PNDL II
ROŞIILEExtindere rețea canalizare apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea3,366,420.75PNDL II
ŞIRINEASAExtindere clădire Școala gimnazială clasele I-VIII comuna Șirineasa, corpul A, județul Vâlcea513,779.58PNDL II
SLĂTIOARAConstruire Dispensar medical, sat Mogești, comuna Slătioara, județul Vâlcea2,293,139.96PNDL II
ŞTEFĂNEŞTIReabilitare DC 56 Duzi - Dobruşa, comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea1,432,452.00PNDL II
ŞUŞANIConstruire 6 poduri în punctele: La Botea, La Sârbi, Linia Mica-Răduţ, Cătunul Anuţeşti, La Gagila, La Hotar, comuna Șușani, jud. Vâlcea2,206,350.00PNDL II
TETOIUReabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea1,678,870.39PNDL II
TETOIUReabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea828,452.36PNDL II
TETOIURealizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea112,828.33PNDL II
TITEŞTIConstruire pod pe drumul Cimitirului în punctul ''La Nicodim'', comuna Titești, județul Vâlcea473,444.00PNDL II
TOMŞANIConstrucţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul Boereasca, comuna Tomşani, jud. Vâlcea2,327,535.79PNDL II
VAIDEENIExtindere şi reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi588,870.58PNDL II
VAIDEENIReabilitare Școala în localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea920,490.34PNDL II
VAIDEENIReabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea832,172.95PNDL II
VAIDEENIReabilitare, modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul Vaideeni, comuna Vaideeni1,973,551.01PNDL II
VLĂDEŞTIConstrucţie pod peste râul Olăneşti în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea2,371,301.00PNDL II
VOINEASAAsfaltare strada Decindea, în comuna Voineasa, județul Vâlcea229,800.69PNDL II