Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BANLOCRealizare grădiniţă cu program prelungit în localitatea Banloc, comuna Banloc, judeţul Timiş1,383,361.75PNDL II
BEBA VECHEConstruire şcoală cu regim de înălţime P+1E în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, județul Timiș1,623,438.21PNDL II
BEBA VECHEModernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, jud. Timiș5,163,970.00PNDL II
BECICHERECU MICExtindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș7,440,693.27PNDL II
BELINŢModernizare infrastructură rutieră în comuna Belinţ4,181,847.87PNDL II
BILEDReabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea Biled, com. Biled3,009,643.36PNDL II
BILEDReabilitare, modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Biled, comuna Biled2,929,543.72PNDL II
BÎRNAModernizare rețea de drumuri comunale și străzi, comuna Bîrna, județul Timiș9,369,357.00PNDL II
BOLDURModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Boldur, județul Timiș1,439,988.96PNDL II
BUCOVĂŢModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Bucovăț, judeţul Timiş893,815.05PNDL II
BUZIAŞReabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Buziaş PJ Structura - Şcoală Primară Silagiu, nr. 208, judeţul Timiş779,688.00PNDL II
BUZIAŞReabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Buziaş, str. Principală nr.19A, judeţul Timiş3,952,584.99PNDL II
BUZIAŞReţea de canalizare în satul Silagiu, oraș Buziaș, judeţul Timiş13,147,169.00PNDL II
CENEIReabilitare, modernizare, refacere împrejmuire și dotare grădiniță și școală cu instalație termică, în localitatea Bobda, comuna Cenei, județul Timiș320,712.72PNDL II
COMLOŞU MAREExtindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș18,574,845.00PNDL II
DENTASistem de canalizare şi epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, judeţul Timiş17,087,934.00PNDL I
DETAReabilitare şi refuncţionalizare: Gradiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Stefan cel Mare 4/A, jud. Timiş3,044,365.51PNDL II
DUDEŞTII NOIExtindere primărie prin modificări interioare și exterioare la corp existent de clădire, extindere corp nou P+1E, construire anexe parter, creare acces auto, amenajări de platforme exterioare și împrejmuire1,953,527.00PNDL II
DUDEŞTII VECHIModernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localităţii Dudeştii Vechi, comuna Dudeștii Vechi judeţul Timiş1,304,003.00PNDL I
DUDEŞTII VECHIExtindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Dudeștii Vechi, jud. Timiș16,841,348.00PNDL II
DUMBRAVAModernizare străzi în UAT comuna Dumbrava, județul Timiș8,116,596.00PNDL II
DUMBRAVAReabilitare şi extindere dispensar uman în satul Dumbrava, comuna Dumbrava, judeţul Timiş672,019.18PNDL II
FĂGETReţele de apă - apă uzata în localitatea Băteşti, oraşul Făget, județul Timiş7,879,473.00PNDL II
FIBIŞReabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul școlii și grădiniței din comuna Fibiș, județul Timiș970,230.00PNDL II
GĂTAIAReabilitare clădire corp D Liceul Teoretic Gătaia, oraș Gătaia, județul Timiș927,826.00PNDL I
GĂTAIAStaţii de tratare a apei la gospodăria de apă existentă în localitatea Şemlacu Mare şi la gospodăria de apă existentă în localitate Butin - sate aparţinătoare oraşului Gătaia, județul Timiş1,006,774.00PNDL II
GAVOJDIAExtindere alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Găvojdia şi Lugojel, comuna Găvojdia, jud. Timiş1,955,796.00PNDL II
GAVOJDIAExtindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniţă com. Găvojdia, loc. Găvojdia587,278.65PNDL II
GAVOJDIAExtindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniţă şi școala loc. Jena, com. Găvojdia721,075.20PNDL II
GHILADDotarea și modernizarea infrastructurii școlii cu echipamente, aparatură și mobilier școlar227,000.00PNDL II
GHILADExtindere canalizare menajeră în localitatea Ghilad, jud. Timiș3,962,860.87PNDL II
GHIRODAConstruire grădiniță, comuna Ghiroda, jud.Timiș3,295,408.00PNDL II
GHIZELAExtindere rețea de canalizare în comuna Ghizela, jud. Timiș9,293,502.25PNDL II
GIROCExtindere reţea apă potabilă în zona Aleea cu Plopi, localitatea Chişoda, comuna Giroc, jud. Timiş1,161,272.20PNDL II
JAMU MAREReabilitare clădire în regim de înălțime Sparțial+P cu schimbare de destinație în cabinet medicale și locuințe de serviciu; amenajare incintă și împrejmuire737,097.61PNDL II
JEBELExtindere rețea de canalizare și realizare branșamente în localitatea Jebel, comuna Jebel, județul Timiș887,268.00PNDL II
JIMBOLIADemolare clădire existentă și construire clădire creşă cu 2 grupe(9+9 copii), cu regim de înălțime Parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 371,415,587.91PNDL II
JIMBOLIADemolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălțime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 441,270,761.49PNDL II
JIMBOLIADemolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii nr. 212,790,906.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞAsfaltare DJ 588 B Roviniţa Mare-Percosova-Gherman, L=13,5 km26,206,275.70PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞAsfaltare DJ 591 C, sector DN 6-Săcălaz7,239,067.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞAsfaltare DJ 593 A-sector Sânmartinu Sârbesc-Sânmartinu Maghiar, km 8+270-km 13+1805,861,808.51PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞAsfaltare DJ 609 Valea Lungă Romană-Cliciova, km 7+800-12+7306,493,800.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞAsfaltare drum județean DJ 592 B, Șipeț-Folea, km 34+030-38+170, L=4,14 km4,861,030.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞLărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă, jud. Timiș28,726,302.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞModernizare DJ 572 Lucareț-lim. jud. Arad, km 94+670-102+50011,975,948.00PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞModernizare DJ 693, Seceani-Fibiș, km 45+211-53+711, L=8,5 km,16,586,718.39PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞModernizare și reabilitare DJ 609 F Bazosu Nou-Bazos-Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km21,236,802.12PNDL II
JUDEŢUL TIMIŞSporire capacitatea de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara-Aeroport15,038,636.00PNDL II
LENAUHEIMRealizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenauheim, Grabăț și Bulgăruș, comuna Lenauheim, județul Timiș27,495,271.50PNDL I
LENAUHEIMReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Lenauheim, com. Lenauheim1,646,485.10PNDL II
LENAUHEIMReabilitarea și echiparea Grădiniței cu program normal, localitatea Grabaț, comuna Lenauheim, județul Timiș1,656,492.20PNDL II
LENAUHEIMReabilitarea și echiparea Grădiniței cu program normal, localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, județul Timiș2,405,498.11PNDL II
LIEBLINGConstruire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit, în regim P+2E în loc. Liebling2,702,987.53PNDL II
LIEBLINGExtindere rețea de canalizare menajeră în loc. Liebling, jud. Timiș3,307,100.33PNDL II
MĂNĂŞTIURDezvoltatre infrastructură rurală în comuna Mănăştiur, județul Timiș4,992,858.00PNDL II
MARGINAModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Margina, județul Timiș834,976.68PNDL II
MORAVIŢAReabilitare Şcoală gimnazială cu clasele I-VIII Moravița800,000.00PNDL II
MORAVIŢAStații de tratare a apei pentru localitățile Moravița, Stamora Germană, Gaiu Mic și Dejan4,127,544.00PNDL II
MOŞNIŢA NOUĂExtindere rețea de alimentare cu apă, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș21,537,746.73PNDL II
NĂDRAGReabilitare, modernizare și dotare liceu Nădrag3,322,544.55PNDL II
NĂDRAGRealizare acoperiş, reabilitare, modernizare și dotare Grădiniţa Nădrag881,801.30PNDL II
NIŢCHIDORFReabilitare, modernizare şi dotare Dispensar Uman în comuna Niţchidorf, judeţul Timiş1,575,049.00PNDL II
OHABA LUNGĂAlimentare cu apă a localității Ierșnic, comuna Ohaba Lungă şi alimentare cu apă a localităţii Ohaba Romană, comuna Ohaba Lungă2,569,559.00PNDL II
ORŢIŞOARACanalizare menajeră şi staţie de epurare în loc. Orţişoara, comuna Orțișoara judeţul Timiş13,182,110.00PNDL I
ORŢIŞOARAModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Orţişoara, județul Timiș4,679,849.00PNDL II
OTELECExtindere primărie comuna Otelec, județul Timiș1,059,486.29PNDL II
PECIU NOUExtindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș7,492,834.72PNDL II
PERIAMDotare și reabilitare termică liceul teoretic Periam733,785.27PNDL II
PERIAMExtindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, jud. Timiș4,187,079.00PNDL II
PIETROASACanalizare ape uzate menajere și stațe de epurare în localitatea Pietroasa, județul Timiș2,550,876.00PNDL II
PIŞCHIAReabiltare dispensar medical în mediu rural în localitatea Pișchia, comuna Pișchia, județul Timiș684,619.80PNDL II
SACOŞU TURCESCReabilitare, modernizare și dotare școală loc. Uliuc, com. Sacoșu Turcesc645,145.96PNDL II
SACOŞU TURCESCReabilitare, modernizare și dotare școală și grădiniță loc. Berini, com. Sacoșu Turcesc779,068.33PNDL II
SACOŞU TURCESCReabilitare, modernizare și dotare școală și grădiniță loc. Otvești, com. Sacoșu Turcesc291,562.98PNDL II
SACOŞU TURCESCReabilitare, modernizare şi dotare şcoală şi grădiniţă loc. Sacoşu Turcesc1,912,242.64PNDL II
SACOȘU TURCESCAlimentare cu apă în localităţile Icloda, Uliuc şi Unip, comuna Sacoşu Turcesc3,232,760.00PNDL I
ŞAGReabilitare, modernizare, dotare și etajare grădiniță loc. Șag, com. Şag1,581,279.21PNDL II
SATCHINEZÎnfiinţare reţea de canalizare în localităţile Hodoni şi Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş11,966,742.86PNDL II
SATCHINEZReabilitare grădiniță cu program normal Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş365,741.41PNDL II
SATCHINEZReabilitare Școala gimnazială Satchinez, comuna Satchinez, judeţul Timiş3,230,834.53PNDL II
SATCHINEZReabilitare Școala primară Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş350,266.06PNDL II
SATCHINEZReabilitare Școala primară Hodoni, comuna Satchinez, judeţul Timiş558,523.53PNDL II
SÎNMIHAIU ROMÂNExtindere reţea de alimentare cu apă, loc. Sînmihaiu Român și Utvin, comuna Sînmihaiu Român, jud. Timiș5,312,212.74PNDL II
TEREMIA MAREConstruire grădiniţă cu 3 grupe regim P+2 cu program prelungit în loc. Teremia Mică, com. Teremia Mare2,194,009.68PNDL II
TEREMIA MAREConstruire grădiniţă cu 6 grupe regim P+2 cu program prelungit în loc. Teremia Mare, com. Teremia Mare2,675,383.27PNDL II
TEREMIA MARERealizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Teremia Mică, comuna Teremia Mare, jud. Timiș2,079,292.00PNDL II
TIMIŞOARAReabilitare acoperiș la Școala gimnazială nr. 251,345,593.00PNDL II
TIMIŞOARAReabilitare Podul Ștefan cel Mare7,562,808.61PNDL II
TOMEŞTIModernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Tomești, județul Timiș538,566.00PNDL II
TOPOLOVĂŢU MAREModernizare drum comunal DC 77 și străzi în sat Cralovăț, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș5,333,316.12PNDL II
TOPOLOVĂŢU MAREPod peste râul Bega la Ictar-Budinț, comuna Topolovățu Mare, jud. Timiș3,179,269.40PNDL II
TRAIAN VUIAReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Sudriaș, com. Traian Vuia614,627.41PNDL II