Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BALINŢCanalizare menajeră a localităților Balinţ şi Bodo comuna Balinţ8,200,000.00PNDL I
BECICHERECU MICModernizare străzi în comuna Becicherecu Mic7,711,026.54PNDL I
BETHAUSENGrădiniță cu 5 săli de clasă în satul Bethausen, comuna Bethausen, județul Timiș1,705,975.53PNDL II
BETHAUSENModernizare drum vicinal Leucușești și construire pod peste râul Gladna, în comuna Bethausen, județul Timiș1,995,252.77PNDL II
BILEDConstruire dispensar medical din localitatea Biled, com. Biled1,841,290.00PNDL II
BILEDExtindere reţele de apă uzată în localitatea Biled, comuna Biled, judeţul Timiş17,107,244.00PNDL II
BIRDAModernizare drumuri în comuna Birda15,928,438.00PNDL I
BIRDADotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Birda250,000.00PNDL II
CĂRPINIŞReabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cărpiniş şi localitatea Iecea Mică, comuna Cărpiniş, judeţul Timiş16,748,619.55PNDL I
CĂRPINIŞReţea de canalizare menajeră în localitatea Cărpiniş şi Iecea Mică, comuna Cărpiniş, jud. Timiş - etapa a III-a7,033,138.48PNDL I
CĂRPINIŞDemolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E în loc. Cărpiniş, comuna Cărpiniş2,194,009.68PNDL II
CĂRPINIŞReabilitare termică şi realizare acoperiş tip şarpanta peste şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Cărpiniş, com. Cărpiniş747,016.00PNDL II
CĂRPINIŞReabilitare, modernizare şi dotare şcoală loc. Iecea Mica, com. Cărpiniş1,427,197.68PNDL II
CĂRPINIŞRealizare branșamente cu cămine de apometru în comuna Cărpiniș, jud. Timiș4,329,049.86PNDL II
CENADModernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Cenad, comuna Cenad, județul Timiș4,795,485.00PNDL II
CHECEAModernizare străzi în localitatea Checea, comuna Checea, judeţul Timiş6,584,248.53PNDL I
CHECEAModernizarea străzilor DS 1, DS 6, DS 19, DS 22, DS 28, DS 35, DS 36, DS 38, DS 45, DS 48, DS 49 și DS 50, din localitatea Checea, comuna Checea, județul Timiș4,695,393.71PNDL II
CHEVEREŞU MAREModernizare străzi în localitatea Chevereșu Mare, comuna Chevereșu Mare, județul Timiș5,561,696.74PNDL II
CHEVEREȘU MAREReabilitare, consolidare, refuncționalizare și extindere Grădiniță cu program normal, comuna Chevereșu Mare, județul Timiș616,600.00PNDL I
CIACOVAReabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Ciacova1,750,109.00PNDL I
CIACOVAReabilitare rețea stradală în orașul Ciacova, județul Timiș12,069,569.00PNDL II
COŞTEIUModernizare străzi în comuna Coşteiu, judeţul Timiş6,469,411.56PNDL I
COŞTEIUModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Coșteiu, județul Timiș10,477,676.00PNDL II
CRICIOVAAsfaltare străzi comunale în comuna Criciova, județul Timiș6,746,761.00PNDL II
CURTEAModernizare drum comunal DC 110 Coşava-Homojdia, în comuna Curtea, judeţul Timiş8,314,153.61PNDL II
DAROVAAlimentare cu apă în localităţile Sacoşu Mare şi Hodoş şi extinderea şi modernizarea reţelei existente în localitatea Darova, comuna Darova, jud. Timiş6,040,892.00PNDL I
DAROVAReabilitare, dotare și modernizare grădiniță cu program normal în loc. Darova, com. Darova1,700,150.46PNDL II
DENTAModernizare drumuri comunale in comuna Denta5,150,996.92PNDL I
DENTAModernizare străzi rurale în comuna Denta, județul Timiș15,172,435.13PNDL II
DUDEȘTII NOIModernizare străzi în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș14,537,536.64PNDL I
DUDEŞTII VECHIReţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş5,467,552.00PNDL I
DUDEŞTII VECHIConstruire dispensar medical în localitatea Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi1,516,400.92PNDL II
DUDEŞTII VECHIDemolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și bucătărie proprie cu regim de înălțime P+2E în localitatea Dudeștii Vechi2,692,003.77PNDL II
DUMBRAVAConstrucţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a staţiei de epurare a apelor uzate din localităţile Dumbrava şi Răchita, comuna Dumbrava, judeţul Timiş1,657,212.00PNDL I
DUMBRĂVIŢAModernizare drumuri în comuna Dumbrăvița16,027,654.00PNDL I
DUMBRĂVIŢAModernizare străzi in comuna Dumbrăvița, L=15 km17,310,333.44PNDL I
DUMBRĂVIŢAStație de tratare, aducțiuni și magistrale de apă pentru localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș21,952,937.00PNDL II
FĂGETReabilitare și modernizare centrală termică existentă Liceul Teoretic Traian Vuia, localitatea Făget, județul Timiş1,190,586.00PNDL II
FÂRDEAAlimentare cu apă în comuna Fârdea, județul Timiș9,792,132.54PNDL I
FÂRDEAReabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadru Scolii cu clasele I-VIII, comuna Fârdea, județul Timiș2,215,948.00PNDL I
FÂRDEAConstruire două poduri şi două punţi pietonale peste Râul Hăuzesca, în comuna Fârdea, județul Timiș2,147,345.00PNDL II
FÂRDEAModernizare drum comunal DC 116, în comuna Fârdea, județul Timiș6,178,043.98PNDL II
FÂRDEAReabilitare dispensar uman în comuna Fârdea, județul Timiș781,094.00PNDL II
FÂRDEAReabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul grădiniței cu program normal Gladna Română, comuna Fârdea, județul Timiș457,347.00PNDL II
FÂRDEAReabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul școlii primare Gladna Română, comuna Fârdea, județul Timiș483,368.00PNDL II
FOENIReabilitare-modernizare reţea de apă şi construire staţii de tratare în comuna Foeni10,175,922.00PNDL I
GHILADModernizare străzi şi drum comunal DC 190, în localitatea Ghilad, comuna Ghilad, judeţul Timiş7,007,439.10PNDL I
GHILADReţea de canalizare si staţie de epurare a apelor menajere uzate în localitatea Ghilad, comuna Ghilad judeţul Timiş6,543,988.36PNDL I
GHIRODAExtindere, reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghiroda, județul Timiș6,214,329.00PNDL II
GHIZELAModernizare DC 81 în com. Ghizela2,570,991.00PNDL I
GHIZELARealizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Paniova, comuna Ghizela2,335,792.00PNDL I
GIARMATAModernizare strazi in com Giarmata L=10,655km9,222,909.00PNDL I
GIARMATAProiect integrat alimentare cu apă (strada Nouă, strada Bătrână și strada Viilor) în localitatea Giarmata, comuna Giarmata683,223.75PNDL I
GIARMATAProiect integrat, canalizare (strada Nouă, strada Bătrână și strada Viilor) în localitatea Giarmata, comuna Giarmata1,997,291.00PNDL I
GIARMATAExtindere rețele de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș10,678,024.00PNDL II
GIERAModernizare străzi în localitățile Giera, Toager și Grănicerii, comuna Giera, județul Timiș6,804,153.44PNDL II
GIULVĂZModernizare străzi în localitățile Crai Nou și Rudna, comuna Giulvăz, județul Timiș10,875,196.99PNDL II
GOTTLOBMansardare și reabilitare imobil „P” Grădinița cu program normal în comuna Gottlob, județul Timiș, rezultând Grădinița „P+M” cu program prelungit1,250,024.53PNDL I
GOTTLOBModernizare drum comunal DC 12 Gottlob-Vizejdia, în comuna Gottlob, județul Timiș7,546,392.14PNDL II
GOTTLOBReabilitare, modernizare și mansardare parţială imobil „P” dispensar uman, rezultând dispensar uman și centru de permanență medicală, în comuna Gottlob, județul Timiș1,043,907.50PNDL II
GOTTLOBReabilitări interioare finisaje şcoală în comuna Gottlob, județul Timiș731,529.45PNDL II
IECEA MAREExtindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă în loc. Iecea Mare, comuna Iecea Mare, județul Timiș11,504,595.06PNDL II
IECEA MAREReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical în localitatea Iecea Mare, județul Timiș1,284,864.95PNDL II
JEBELModernizare străzi, L=4,3 km, în localitatea Jebel5,730,791.81PNDL I
JUDEȚUL TIMIȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘAsfaltare DJ 595 C Deta-Opatița-Birda, L= 7,7 km6,700,000.00PNDL I
JUDEȚUL TIMIȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘAsfaltare DJ 595 D Moșnița Veche-Bucovăț, L= 4,0 km2,970,135.00PNDL I
LIEBLINGModernizare străzi în comuna Liebling, județul Timiș11,206,902.49PNDL I
LIVEZILEAmenajare străzi în localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Timiș6,741,773.64PNDL I
LIVEZILEModernizare străzi rurale în localitatea Dolaț, comuna Livezile, județul Timiș6,731,245.71PNDL II
LOVRINModernizare sistem de alimentare cu apă comuna Lovrin831,143.00PNDL I
LOVRINModernizare străzi în comuna Lovrin4,319,630.26PNDL I
LOVRINConstruire creşa în localitatea Lorvin1,632,222.57PNDL II
LOVRINReabilitare, modernizare și dotare școală clasele 1-4 corp A și B comuna Lovrin1,026,020.44PNDL II
LUGOJReabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj15,978,634.67PNDL I
LUGOJReabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj14,967,094.97PNDL I
LUGOJZona extindere sat Tapia-Drumuri (străzi), municipiul Lugoj2,102,700.43PNDL I
MAŞLOCAlimentare cu apă şi staţie de tratare în localitatea Alioş, comuna Maşloc, jud. Timiş4,942,530.00PNDL I
MAŞLOCConstruire corp Școală Gimnazială comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. Mașloc, jud. Timiș633,856.62PNDL II
MORAVIȚAReabilitare străzi în comuna Moravița și sat aparținator Stamora Germană5,646,769.00PNDL I
MOŞNIŢA NOUĂModernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă6,299,394.64PNDL I
NĂDRAGReabilitare și extindere rețea apă uzată (canalizare și stație de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, județ Timiș8,906,197.00PNDL I
NIŢCHIDORFModernizare străzi rurale în comuna Niţchidorf, judeţul Timiş8,385,296.92PNDL II
OTELECAlimentare cu apă şi staţie de tratare în loc. Ionel (Iohanesfeld), comuna Otelec4,073,562.31PNDL I
PARŢAConstruire canalizare + staţie de epurare - etapa II - construire canalizare, comuna Parţa, judeţ Timiş19,307,765.00PNDL I
PIŞCHIAModernizare străzi în comuna Pișchia, judetul Timis3,188,354.73PNDL I
RACOVIŢALucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Racovița, județul Timiș337,062.74PNDL II
RECAŞAlimentare cu apă a localităţilor Izvin, Bazoşu Vechi, Petrovaselo, aparţinătoare oraşului Recaş, jud. Timiş5,184,260.99PNDL I
SĂCĂLAZReabilitarea sistemului de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satul Beregsau Mic, comuna Săcălaz, județul Timiș6,378,795.00PNDL II
ŞANDRAModernizare și extindere sistem de alimentare cu apă pentru localitățile Șandra și Uihei, comuna Șandra5,708,360.49PNDL I
ŞANDRAReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Şandra, com. Şandra907,372.56PNDL II
ŞANDRARealizare branșamente cu cămine de apometru în comuna Șandra, jud. Tmiș3,000,502.84PNDL II
SÂNNICOLAU MAREModernizare străzi în localitatea Sânnicolau Mare, oraș Sânnicolau Mare, 7,121,820.00PNDL I
SARAVALEModernizare strazi in com Saravale14,474,493.00PNDL I
SARAVALESistem alimentare cu apă şi staţie de tratare, localitatea Saravale, comuna Saravale6,943,242.96PNDL I
SARAVALERealizare branșamente cu cămine apometru în comuna Saravale, jud. Timiș2,980,384.00PNDL II
SATCHINEZModernizare DC 37, Sânandrei-Hodoni,, km 2+210-9+645, comuna Satchinez11,280,568.00PNDL I
SECAŞAmenajare străzi în satele Secaș, Crivobara și Vizma, com. Secaș, jud. Timiș5,162,761.81PNDL II
SÎNANDREIRețea de canalizare în localitatea Carani, Comuna Sînandrei, județul Timiș10,125,953.71PNDL II
ŞTIUCAExtindere şcoală cu clasele I-VIII cu corp P+1E în loc. Ştiuca, judeţul Timiş650,000.00PNDL II
TEREMIA MAREReabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Teremia Mare şi Nerău, comuna Teremia Mare, judeţ Timiş1,568,000.00PNDL I
TIMIŞOARAAmenajare strada profesor Mircea Neamțu547,018.49PNDL II
TIMIŞOARAExtindere școală S+P+2E la Școala Gimnazială nr. 163,619,743.19PNDL II
TIMIŞOARAMansardare școală P+1E pentru amenajare 4 săli, rezultând P+1E+M la liceul Vlad Țepeș1,189,330.00PNDL II
TIMIŞOARAReabilitare Podul Eroilor5,381,351.52PNDL II
TOMNATICExtindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Tomnatic, jud. Timiș5,296,440.67PNDL II
TOPOLOVĂŢU MARECanalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Topolovăţu Mare, comuna Topolovățu Mare, judeţul Timiş4,105,998.00PNDL I
TOPOLOVĂŢU MARERealizare, modernizare și dotare școală și grădiniță, com. Topolovățu Mare397,351.65PNDL II
TORMACModernizare DC 83A Tormac TM-Şoşdea CS4,866,035.63PNDL II
TORMACReabilitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş1,035,653.15PNDL II
TRAIAN VUIARețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Traian Vuia, comuna Traian Vuia, județul Timiș3,546,221.20PNDL I
UIVARAsfaltare străzi com. Uivar, L=,5.6 km, comuna Uivar3,317,898.60PNDL I
VALCANIModernizare străzi în comuna Valcani, județul Timiș7,106,915.00PNDL I
VALCANIExtindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Valcani, jud. Timiș5,083,945.99PNDL II
VALCANIReabilitare, dotare și modernizare grădiniţă cu program normal în loc. Valcani, com. Valcani892,631.96PNDL II
VALCANIReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Valcani991,638.80PNDL II
VARIAŞModernizare drum comunal DC 33 şi amenajare străzi în satul Sânpetru Mic, comuna Variaş, jud. Timiş6,925,468.24PNDL II
VICTOR VLAD DELAMARINACanalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendeşti şi reţele de transport la staţia de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiş6,963,652.00PNDL I