Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)
BirdaExecutie lucrari- Construire camin cultural2996302.13
Carpinişsatul Iecea Mica512291.88
CiacovaReabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din satul Macedonia, oras Ciacova746769
Comlosu MareScoala cu clasele l-VIII3349597.53
CriciovaCamin cultural1,000,347.83
DetaOras Deta5312332.68
Dudestii Noicomuna Dudestii Noi3995931.83
DumbravaCamin cultural satul Dumbrava779381.55
Gottlobcomuna Gottlob4622621.25
Gottlobsat Vizejdia1199984.1
Icea Maresala de sport 180 de locuri4826683.29
Jamu MareCamin cultural satul Clopodia515735.05
Lovrincomuna Lovrin3672061
Sanmihaiu Romanasezamant cultural766513
Timisoaraconstruire bazin didactic str Popa Sapca6691688.76
Variascomuna Varias4636026.61