Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRIAReamenajare și refuncționalizare clădire (fost atelier) Liceul teoretic Al.I.Cuza în municipiul Alexandria966,594.86PNDL I
ALEXANDRIAModernizare str.Mircea cel Bătrân - Alexandria tronson I şi II, municipiul Alexandria5,163,595.77PNDL I
BECIUModernizare străzi în comuna Beciu - str.Oltului şi str.Nicolae Bălcescu, 1,653 km, comuna Beciu2,253,333.75PNDL I
BOTOROAGAConstruire grup sanitar Grădinița cu program normal nr.1 Călugăru28,801.13PNDL I
BOTOROAGAConstruire grup sanitar Școala gimnazială nr.1 Călugăru44,627.59PNDL I
BOTOROAGAConstruire grup sanitar Școala gimnazială nr.2 Valea Cireșului48,671.00PNDL I
BRAGADIRUAlimentare cu apă a comunei Bragadiru520,521.84PNDL I
BRÎNCENIConstruire grup sanitar și centrală termică la Şcoala cu cls. I-VIII comuna Brînceni, județul Teleorman849,553.04PNDL I
BUJORENIModernizare DC 111 limita judet Giurgiu –Prunaru (DN6) km 4+000-6+000 (L= 2 km),comuna Bujoreni1,108,331.53PNDL I
CĂLINEȘTIPod strada Fermierului - Pârâul Tinoasa, sat Licuriciu, comuna Călinești, județul Teleorman606,028.93PNDL II
CĂLMĂȚUIUReabilitare școala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu din satul Călmățuiu comuna Călmățuiu, județul Teleorman264,469.46PNDL I
COSMEȘTIPietruire drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Teleorman528,204.12PNDL I
CRÎNGENIReabilitare grădinița PN nr.2 Balta Sărată, comuna Crîngeni, jud.Teleorman500,000.00PNDL I
DRACEASistem centralizat de alimentare cu apă sat Dracea, comuna Dracea1,000,200.18PNDL I
DRĂCŞENEIAlimentare cu apă, comuna Drăcşenei1,313,012.86PNDL I
FURCULEȘTIPod peste paraul Calmatui pe DC 32 in satul Voievoda, comuna Furculesti, judeţul Teleorman1,546,464.22PNDL I
GĂLĂTENIExecuție grădiniță satul Bîscoveni, comuna Gălăteni, județul Teleorman90,165.00PNDL I
GRATIAModernizare drumuri locale in comuna Gratia (15,57 km),judeţul Teleorman8,408,318.23PNDL I
ISLAZReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr.2, comuna Islaz, județul Teleorman732,597.66PNDL I
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANReabilitare DJ 611, lim.jud.Giurgiu-Graţia-Sîrbeni- lim. jud.Dâmboviţa, km 6+800-16+180, L=9,380 km, județul Teleorman11,595,507.38PNDL I
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANReabilitare tronson DJ 506B, Smîrdioasa (DN 51) – Izvoarele (DN 51), km 3+904 – 10+674 (L = 6,770 km), județul Teleorman28,000.00PNDL I
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANReabilitare DJ 504, Alexandria(DE70) –Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km 54+187-110+926, L=56,739 km, județul Teleorman117,526,615.92PNDL I
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANReabilitare si modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527-33+649, L=16,122 km, județul Teleorman26,603,499.10PNDL I
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) - Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338 (7,338 km)14,255,941.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) - Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)17,154,296.08PNDL II
LISALucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Lisa, județul Teleorman289,872.10PNDL II
LUNCAConstruire grădiniţa cu program normal cu 5 săli de clasă parter +1 etaj sat Prundu, comuna Lunca, judeţul Teleorman2,299,745.00PNDL I
MĂGURAAlimentare cu apă în comuna Măgura1,644,343.10PNDL I
MAVRODINRefacere șarpantă și instalații interioare la Școala Generală Mavrodin, cls.I-VIII (Școala nouă),1,355,593.41PNDL I
NĂSTURELUPietruire drumuri de interes local în comuna Năsturelu, județul Teleorman495,667.74PNDL I
PIATRAModernizare Liceul Teoretic Piatra, comuna Piatra, judeţul Teleorman1,095,078.35PNDL I
POROSCHIAModernizare drumuri de interes local Sat Calomfireşti, comuna Poroschia, judeţul Teleorman4,028,584.14PNDL I
ROȘIORII DE VEDEModernizare str. Carpaţi, municipiul Roșiorii de Vede1,568,607.03PNDL I
ROȘIORII DE VEDEModernizare str. Lt. Bălăcescu, municipiul Roșiorii de Vede577,208.87PNDL I
ROȘIORII DE VEDEModernizare str. Mihai Eminescu, municipiul Roșiorii de Vede749,316.81PNDL I
ROȘIORII DE VEDEModernizare str. Republicii, municipiul Roșiorii de Vede 1,482,571.00PNDL I
ROȘIORII DE VEDEModernizare str. Stelian Popescu, municipiul Roșiorii de Vede546,668.25PNDL I
SAELELEModernizare drumuri de interes local în comuna Saelele, sat Pleașov,județul Teleorman457,833.00PNDL I
SALCIAModernizare drumuri săteşti în comuna Salcia1,818,484.30PNDL I
SEACALucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Seaca, județul Teleorman421,260.00PNDL II
SEGARCEA VALEAlimentare cu apă, în comuna Segarcea Vale, Olteanca și Segarcea Deal4,445,775.67PNDL I
SEGARCEA-VALEExtindere rețea alimentare cu apă Comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Deal, Județul Teleorman516,065.00PNDL II
SILIȘTEA GUMEȘTIPod peste paraul Cainelui, comuna Silistea Gumesti9,781,584.02PNDL I
SÎRBENIReabilitare si modernizare scoala cu clasele I-VIII Sirbenii de Jos comuna Sirbeni judetul Teleorman1,265,028.15PNDL I
SMÂRDIOASAPietruire drumuri de interes local în comuna Smârdioasa, județul Teleorman501,913.69PNDL I
ŞTOROBĂNEASAConstruire sistem de alimentare cu apă în comuna Ştorobăneasa, satele Beiu şi Ştorobăneasa2,770,252.60PNDL I
ȚIGĂNEȘTIReabilitare Grădinița nr.1 comuna Țigănești522,010.13PNDL I
TRAIANDotare dispensar uman, comuna Traian97,541.12PNDL I
TROIANULAlimentare cu apă, comuna Troianul3,704,025.97PNDL I
TURNU MĂGURELEConstruire Grădiniţa nr.6 din municipiul Turnu Măgurele1,058,763.39PNDL I
TURNU MĂGURELEReabilitare infrastructură de apă pe strada General David Praporgescu (tronson cuprins între strada Chimiei și strada Stadionului), din municipiul Turnu Măgurele177,469.22PNDL II
TURNU MĂGURELEReabilitare infrastructură de apă pe strada Mihai Bravu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu - strada Primăverii), din municipiul Turnu Măgurele170,329.28PNDL II
TURNU MĂGURELEReabilitare infrastructură de apă pe strada Sfânta Vineri, din municipiul Turnu Măgurele111,613.22PNDL II
TURNU MĂGURELEReabilitare infrastructură de canalizare pe strada 1907, din municipiul Turnu Măgurele75,142.44PNDL II
TURNU MĂGURELEReabilitare infrastructură de canalizare pe strada Mihai Eminescu (tronson cuprins între str.General David Praporgescu - str. Taberei) din municipiul Turnu Măgurele244,770.06PNDL II
VEDEASistem centralizat de alimentare cu apă în satele Dulceanca şi Albeşti, comuna Vedea3,931,310.37PNDL I
VIIŞOARAAlimentare cu apă comuna Viişoara, judeţul Teleorman - Rest de executat2,130,464.58PNDL I
ZÎMBREASCAModernizare drumuri de interes local , comuna Zimbreasca DP1 0+000-1+800, DS 38 ,0+000-0+111, DS 40 0+000-0+175 DS 25 0+000-0+380 2,46km2,075,580.15PNDL I
ZIMNICEAModernizare străzi orăşeneşti zona vest a oraşului Zimnicea: str. 1907 tr.Tr.Măgurele-Unirii; str.Apusului tr.Cetăţii -Independenţei; str.Imp.Traian tr.Tr.Măgurele - Prundului; str.N.Bălcescu tr.Tr.Măgurele - M.Kogălniceanu; str.Independenţei tr.Tr.Măgurele - Apusului; str.M.Eminescu tr.Tr. Măgurele - Apusului; str.Ştefan cel Mare tr.Tr.Măgurele - Apusului; str.Romană tr.Tr.Măgurele - Tractorului6,093,832.46PNDL I
ZIMNICEAModernizare străzi orăşeneşti zona vest: str.Cuza Vodă tr.Tr.Măgurele -Apusului, str.Călugăreni tr.str.M.Kogălniceanu -str.Apusului, str.Zorilor tr.str.Eroilor - str.Tractorului, str.Duzilor tr.str.Eroilor-Unirii, str.Republicii tr.Tr.Măgurele-Unirii, Modernizare str.Cetăţii tr.str.Tr.Măgurele-bloc locuinţe, Modernizare str.Cuza Vodă tr.str.Tr.Măgurele-str.M.Kogălniceanu1,219,998.84PNDL I
ZIMNICEASarpanta gradinita nr.5 Zimnicea500,152.30PNDL I