Administrație publică

Realizări pentru: Administrație publică

Realizări principale

23,95 milioane de euro pentru informatizarea serviciilor publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) anunță validarea apelului de proiecte pentru Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe...

Statutul Funcţionarului Public

Statutul Funcţionarului Public Crearea sistemului național de ocupare a funcționarilor publici. Eliminarea avizelor pentru organizarea competițiilor de ocupare a funcțiilor publice.

Salariile bugetarilor au crescut, în medie, cu peste 50%

Creșterea salariului mediu pentru cei din sectorul public a fost de 20% până la 1 iulie 2017. Alți 20% s-au adăugat începând cu 1 iulie 2018 și alţi 8% începând cu 1 iulie 2019. S-a ajuns astfel, de la o alocare de 7,8% din PIB în 2016 pentru cheltuielile de personal...

Alte realizări

Codul Administrativ

Codul Administrativ Unificarea legislației din domeniu Delimitează clar răspunderea legală de ceea ce înseamnă oportunitate în luarea unei decizii.

Acordarea de împrumuturi din Trezorerie pentru programul 10S

Autoritățile locale pot lua împrumuturi în limita sumei de 500 de milioane de Lei pe 20 de ani pentru finanțarea proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, respectiv: Sănătate Educaţie Apă Canalizare Iluminat public...

Plata la CEC a taxelor și impozitelor

Plata la CEC a taxelor și impozitelor datorate de către cetăţeni către bugete Plăţile sunt fără comision; 46 milioane de Lei colectate prin CEC din luna iunie până în octombrie.