POR: Peste 210 milioane lei pentru infrastructura de sănătate, de transport şi cea socială din județul Prahova

 Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 210 milioane de lei.

Unul dintre proiecte are în vedere atât extinderea, reabilitarea, modernizarea şi recompartimentarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cât şi dotarea acesteia cu echipamente medicale performante. Bugetul investiţiei este de 18.566.621 lei, iar finanţarea va fi asigurată prin Axa prioritară 8 a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Un alt proiect semnat, în valoare de 7.035.215,47 lei, este finanţat prin Axa prioritară 3 a POR 2014-2020 şi are ca scop reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești.

Tot pentru judeţul Prahova au fost semnate şi două contracte de finanţare cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prin care vor fi modernizaţi și reabilitaţi 60 kilometri de drumuri judeţene (DJ720, DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C). Valoarea totală a acestor două proiecte este de 153 milioane lei, cu peste 75.000 de persoane beneficiari direcţi.

Prin proiectele din domeniul social se vor înfiinţa două complexuri de locuințe protejate în localitatea Călineşti (cu două, respectiv trei locuinţe), fiecare însoţit de câte un centru de zi. Valoarea totală a acestor contracte este de 7,5 milioane de Lei.

Până în prezent, în judeţul Prahova, sunt în diverse stadii de implementare 109 proiecte cu finanţare prin Programul Operațional Regional, în valoare de aproximativ 1,46 miliarde lei, care vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, creşterea eficienţei energetice, conservarea patrimoniului istoric, extinderea şi modernizarea unităţilor medicale/asigurarea accesului la servicii de sănătate, reabilitarea unităţilor de învăţământ, modernizarea sistemului de iluminat public.

Judeţul Prahova beneficiază şi de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prin intermediul căruia au fost finalizate 48 de obiective, iar alte 189 sunt în diverse stadii de implementare.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,25 miliarde de Euro, din care 6,7 miliarde de Euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de Euro – contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.

POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.