Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂBICIUModernizare str. Erou Păun Ioan, str. Castanilor, str. Mioriţei, str. Răsăritului, str. Panseluţei, str. Recunoştinţei, str. Albăstrelelor, str. Macului, str. Salcâmului, str. Şcolii, str. Speranţei, Str. A. I. Cuza, str. Morăreşti, str. Pană, str. Grădiniţei, str. Oltului, str. Oituz, str. Continuarea Negrileştilor, str. Spicului, str. Sălcioarei, str. Sudului, str. Lupanilor, comuna Băbiciu, județul Olt4,689,776.00PNDL II
BALDOVINEŞTIExtindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt8,596,280.00PNDL II
BALDOVINEȘTIÎnfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Baldovineşti şi Pietriş din comuna Baldovineşti, judeţul Olt15,327,284.78PNDL I
BALȘModernizare DC 1A Balș-Spineni, în orașul Balș, județul Olt2,527,467.83PNDL I
BĂLTENIModernizare drumuri comunale din comuna Bălteni, judeţul Olt7,577,201.52PNDL II
BĂRĂŞTIModernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești și Sfîrlogi - Boroiești, în comuna Bărăști, județul Olt4,131,716.00PNDL II
BÎRZAReţea publică de apă uzată (canalizare şi staţii de epurare), comuna Bîrza, judeţul Olt5,018,978.00PNDL II
BÎRZAReabilitare Școala gimnazială Braneț, sat Braneț, comuna Bîrza, județul Olt1,281,590.85PNDL I
BOBICEŞTIExtindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet, județul Olt6,139,149.00PNDL II
BOBICEŞTIReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bobicești780,402.00PNDL II
BOBICEŞTIReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești780,402.00PNDL II
BOBICEŞTIReabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti1,202,624.35PNDL II
BOBICEŞTIReabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti2,838,533.78PNDL II
BOBICEŞTIReabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești711,615.54PNDL II
BRÂNCOVENIAsfaltare străzi în comuna Brâncoveni, județul Olt6,184,523.00PNDL I
BRÂNCOVENIReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal ''Domnița Bălașa'' Văleni598,952.00PNDL I
BRÂNCOVENIReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Mărgheni855,084.00PNDL I
BRASTAVĂŢUSistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Crușovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt2,202,988.53PNDL II
BRÎNCOVENIReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Brîncoveni683,850.00PNDL II
BUCINIŞUAsfaltare străzi în comuna Bucinișu, județul Olt4,987,992.00PNDL II
CĂLUIExtindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt1,921,070.00PNDL II
CARACALExtindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal2,258,083.00PNDL I
CARACALReabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal18,682,263.00PNDL I
CILIENIModernizare străzi comunale, comuna Cilieni, județul Olt4,592,744.00PNDL I
CÎRLOGANIÎnființare rețea publică de canalizare în satele Bălșoara, Scorbura, Beculești și Cepari comuna Cîrlogani, județul Olt2,623,795.66PNDL II
CÎRLOGANIReabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cîrlogani, județul Olt3,437,185.00PNDL II
COLONEŞTIModernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Colonești, județul Olt5,651,940.00PNDL II
COLONEȘTIIntroducere canalizare în comuna Coloneşti, judeţul Olt3,742,624.00PNDL I
CORABIAAsfaltare DC 124 km 3+900- 8+300, Orașul Corabia5,697,336.00PNDL I
CORBUModernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, județul Olt4,308,159.00PNDL II
CORBUReabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială în comuna Corbu2,347,991.00PNDL II
CORBUAsfaltare DC73, Burdulești-Buzești-Milcoveni, km. 0+000-5+300 și strada Bîrleștilor, comuna Corbu4,502,071.80PNDL I
COTEANAAsfaltare pe DC92, Coteana-Izvoarele, km. 7+584-13+582, comuna Coteana9,165,047.40PNDL I
COTEANAModernizare DC94 în comuna Coteana, km. 1+950-3+7003,790,720.00PNDL I
CRÎMPOIAAlimentare cu apă în comuna Crîmpoia7,407,679.00PNDL I
CUNGREAAmenajare scurgere ape, comuna Cungrea, judeţul Olt8,983,559.36PNDL II
CUNGREAAlimentare cu apă în comuna Cungrea1,570,351.00PNDL I
CURTIŞOARAÎnfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt11,872,766.12PNDL II
DĂNEASAModernizare drumuri de interes local în comuna Dăneasa, judeţul Olt6,545,209.00PNDL II
DĂNEASAReabilitare, modernizare şi dotare Școala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt1,335,418.00PNDL II
DĂNEASASistem de alimentare cu apă în satele: Dăneasa, Pestra, Berindei și Cioflanu, comuna Dăneasa, județul Olt3,611,797.87PNDL I
DEVESELUConstruire Unitate sanitară în comuna Deveselu, judeţul Olt1,480,988.15PNDL II
DEVESELUExtindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, județul Olt4,599,771.00PNDL II
DEVESELUExtindere, reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, județul Olt780,939.11PNDL II
DOBROSLOVENIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni10,392,820.00PNDL II
DOBROSLOVENIModernizare drumuri în com. Dobrosloveni, L=8544 m8,174,620.00PNDL I
DOBROTEASAModernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, județul Olt6,262,747.00PNDL II
DOBROTEASAReabilitare și modernizare Școală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, județul Olt2,416,056.76PNDL II
DOBROTEASAModernizare drumuri sătești în comuna Dobroteasa, județul Olt3,164,879.68PNDL I
DOBRUNConstrucție pod din beton armat peste râul Olteț pe DC 10 între satul Dobrun, comuna Dobrun și satul Șopârlița, comuna Șopârlița, în comuna Dobrun, județul Olt10,018,232.00PNDL II
DOBRUNExtindere sistem de canalizare menajeră în comuna Dobrun3,406,792.00PNDL I
DRĂGĂNEȘTI-OLTModernizare str. N. Titulescu, oraș Drăgănești-Olt1,744,215.00PNDL I
DRĂGHICENIModernizare infrastructură rutieră în comuna Drăghiceni, judeţul Olt4,847,888.64PNDL II
FĂGEȚELUAsfaltare DC 195, Chilia (DN67B)-Pielcani, km. 0+000-4+600, comuna Făgețelu2,584,115.36PNDL I
FĂLCOIUAsfaltare drumuri de interes local în comuna Fălcoiu, satele Cioroiu și Cioroiașu, județul Olt6,090,835.00PNDL II
FĂLCOIUSistem de alimentare cu apă în satele Cioroiu și Cioroiașu, comuna Fălcoiu, județul Olt2,457,001.00PNDL I
FĂRCAȘELEModernizare str. Gării și str. Popa Stoica l=1800 m în comuna Fărcașele1,692,996.00PNDL I
GĂNEASAReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Găneasa1,187,425.00PNDL II
GĂNEASAReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Dranovățu1,310,016.00PNDL I
GÂRCOVÎnfiinţare canalizare cu staţie de epurare în comuna Gârcov, judeţul Olt5,575,016.00PNDL I
GĂVĂNEŞTIReabilitarea și dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvănești, județul Olt1,623,616.44PNDL II
GĂVĂNEȘTIReabilitare Școala gimnazială Găvănești, din satul Găvănești, comuna Găvănești, județul Olt533,875.00PNDL I
GHIMPEŢENIModernizare străzi: str. Profesor Grigore Ion, str. Aleea Teilor, str. Valea Vezii, str. Subcoastă, str. Pădurii, str. Câmpeni, str. Troiței, str. Stadionului, str. Grădinilor, str. Zootehniei, comuna Ghimpețeni, județul Olt6,080,800.00PNDL II
GHIMPEȚENIAlimentare cu apă în comuna Ghimpeţeni, judeţul Olt1,044,876.00PNDL I
GÎRCOVPrima înființare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt4,795,011.00PNDL II
GÎRCOVReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Ursa662,830.00PNDL II
GIUVĂRĂŞTIExtindere sistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăști, județul Olt2,284,913.00PNDL II
GIUVĂRĂŞTIModernizare drumuri locale în comuna Giuvărăști, județul Olt2,567,134.00PNDL II
GRĂDINARIModernizare drumuri locale, L=4,2 km, comuna Grădinari4,006,254.42PNDL I
GRĂDINILEModernizare DC139, Grădinile-Rotunda, km. 2+150-3+900; 4+650-10+700, comuna Grădinile8,129,199.50PNDL I
GROJDIBODUModernizare străzi comunale, L=6,297 km, comuna Grojdibodu8,355,761.24PNDL I
GURA PADINIIÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii,județul Olt2,657,538.00PNDL II
GURA PADINIIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal satul Satu Nou, comuna Gura Padinii, județul Olt545,354.00PNDL I
GURA PADINIIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal, comuna Gura Padinii, județul Olt623,303.00PNDL I
GURA PADINIIReabilitare și modernizare Școala gimnazială Nr.1, comuna Gura Padinii, județul Olt1,759,080.00PNDL I
IANCAPrima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, județul Olt9,849,945.00PNDL II
IANCAReabilitare Grădinița cu program normal sat Potelu, comuna Ianca, județul Olt950,000.00PNDL I
IANCU JIANUÎnființare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu, județul Olt7,852,812.00PNDL II
IANCU JIANUModernizare drumuri comunale, L=5,87 km, comuna Iancu Jianu5,488,556.00PNDL I
ICOANAAsfaltare DC 189 Șerbănești (DJ 546A) - Floru (DJ 703) km 0+784 - km 9+070, comuna Icoana, județul Olt6,138,446.98PNDL II
IPOTESTIÎnființare rețea publică de apă potabilă în comuna Ipotești, județul Olt2,973,096.00PNDL II
IZBICENIRealizarea și dotarea Dispensarului medical uman715,970.23PNDL II
IZBICENIConsolidare, extindere și modernizare școală, construire anexe, amenajare teren sport și împrejmuire la școala gimnazială Izbiceni, comuna Izbiceni2,244,164.00PNDL I
IZVOARELERanforsare sistem rutier pe DC 190, km 0.000-km 4+967, comuna Izvoarele, județul Olt3,452,269.00PNDL II
IZVOARELEAlimentare cu apă în com. Izvoarele3,967,000.00PNDL I
JUDEŢUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum judeţean DJ 544A , km 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa23,381,947.00PNDL II
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ 546E, km 16+750 - 24+623, L=7,863 km, Oporelu-Miești-Albești, județul Olt15,557,226.00PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ 643C, km 3+500 - 4+700, km 7+700 - 11+300, km 12+842 - 13+297, L=5,255 km, Horezu-Dobretu,județul Olt10,431,327.00PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ 703D, km 10+025- 23+050, L=13,025 km, Leleasca-Cungrea, județul Olt25,641,236.00PNDL I
LELEASCAModernizare drumuri locale în comuna Leleasca, De 75 și De 90, județul Olt1,064,969.00PNDL II
MĂRUNŢEIModernizare drumuri de interes local în comuna Mărunței: DC 89A şi str. Colonel Tărtăşescu6,872,569.00PNDL II
MIHĂEŞTIModernizarea și dotarea Dispensarului medical uman, comuna Mihăești, județul Olt579,852.44PNDL II
MIHĂEŞTIReabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Mihăești635,192.38PNDL II
MILCOVAlimentare cu apă în comuna Milcov, judeţul Olt4,926,972.00PNDL I
MORUNGLAVÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Morunglav, judeţul Olt8,862,709.45PNDL II
MORUNGLAVModernizare drumuri în comuna Morunglav, L=5,58 km5,771,732.17PNDL I
MOVILENIModernizare drumuri locale în comuna Movileni, județul Olt6,759,608.00PNDL II
MOVILENIModernizare drumuri locale, L=10 km, comuna Movileni4,608,176.97PNDL I
MOVILENISistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Movileni, sat Movileni, jud. Olt8,598,704.00PNDL I
NICOLAE TITULESCUAsfaltare străzi în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt9,760,042.00PNDL II
NICOLAE TITULESCUSistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în comuna Nicolae Titulescu judeţul Olt3,455,721.22PNDL I
OBÂRȘIAModernizare străzi comunale, L=5,297 km, comuna Obârşia6,000,159.00PNDL I
OBÎRŞIAExtindere, reabilitare, modernizare şi dotare Școala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia, com. Obîrșia, judeţul Olt1,993,875.00PNDL II
OBOGAExtindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt9,471,187.00PNDL II
OBOGAAsfaltare DC2A, km 0+000 - 4+645, comuna Oboga, județul Olt3,940,000.00PNDL I
OBOGAReabilitare și consolidare Grădinița cu program normal Oboga de Jos701,146.00PNDL I
OPORELUModernizare drumuri comunale DC 202 şi DC 30 A în comuna Oporelu, judeţul Olt6,688,830.00PNDL II
OPORELUReabilitare şi modernizare Școala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt1,265,932.00PNDL II
OPTAŞI-MĂGURAPod din beton armat peste râul Vedea, comuna Optași-Măgura, județul Olt4,211,267.55PNDL II
OPTAȘI-MĂGURAAsfaltare DC31, Optași Măgura (DJ703)-DN65, km. 0+000-4+450, comuna Optaşi Măgura2,576,147.24PNDL I
OSICA DE JOSModernizare străzi rurale în comuna Osica de Jos, județul Olt2,758,678.00PNDL I
OSICA DE SUSModernizare străzi în comuna Osica de Sus, judeţul Olt, L=6,472 km9,447,005.67PNDL II
PERIEŢIConstruire poduri peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt5,280,765.41PNDL II
PERIEȚIModernizare drumuri locale și pod peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt4,755,025.80PNDL I
PIATRA OLTModernizarea și reabilitarea Școlii primare Bistrița1,007,973.00PNDL I
PIATRA-OLTModernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local, orașul Piatra Olt, Județul Olt9,560,199.41PNDL II
PÎRŞCOVENIModernizare străzi în satele Pîrşcoveni, Olari, Butoi, în comuna Pîrşcoveni, judeţul Olt9,998,025.32PNDL II
PLEŞOIUPod peste pârâul Beica, modernizare prelungire str. Păcii și modernizare str. Gutuiului788,753.78PNDL II
PLEȘOIUAsfaltare drumuri locale, L=8,815 km, comuna Pleşoiu4,816,828.81PNDL I
PLEȘOIUReabilitare Școala gimnazială Pleșoiu526,725.45PNDL I
POBORUModernizare drumuri locale, aproximativ 7 km, comuna Poboru, județul Olt6,467,971.38PNDL II
POBORUModernizare drumuri locale în com. Poboru, L=8544 m9,998,176.00PNDL I
POTCOAVAReabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt1,279,047.00PNDL II
POTCOAVAReabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt1,361,597.00PNDL II
PRISEACAPrima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, județul Olt6,639,275.40PNDL II
RADOMIREŞTIModernizare şi reabilitare Școala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti499,448.36PNDL II
RADOMIREȘTIReabilitare/ modernizare Școala cu clasele I-VIII Radomirești550,000.00PNDL I
RUSĂNEŞTIModernizare drumuri în comuna Rusănești, județul Olt4,998,916.00PNDL II
RUSĂNEŞTIReabilitare Dispensar medical Rusăneşti, judeţul Olt836,995.00PNDL II
RUSĂNEŞTIReabilitare Școala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt1,190,000.00PNDL II
RUSĂNEȘTIModernizare drum comunal, km. 0+000-1+624, comuna Rusăneşti1,228,564.00PNDL I
SÂMBUREŞTIPrima înfiinţare a sistemului de canalizare menajeră în satele Toneşti, Ioniceşti, Sâmbureşti, Lăunele şi Stănuleasa, comuna Sâmbureşti, judeţul Olt6,753,155.00PNDL I
SÂMBUREȘTIAsfaltare DC47, și Strada Mare în sat Tomești, L=5,5 km, comuna Sâmbureşti4,707,747.00PNDL I
SÂMBUREȘTIReabilitare și modernizare Școala gimnazială comuna Sâmburești, județul Olt1,795,538.00PNDL I
SÂRBII-MĂGURAAlimentare cu apă, comuna Sârbii Măgura1,615,669.08PNDL I
SCĂRIŞOARAModernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara, județul Olt5,007,010.00PNDL II
SCĂRIŞOARAReabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni1,172,235.68PNDL II
SCĂRIŞOARAReabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Scărişoara3,745,030.56PNDL II
SCHITUÎnființare sistem de apă și apă uzată în satele Lisa și Greci, comuna Schitu, județul Olt - Etapa I - Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt7,160,975.00PNDL II
SCHITUModernizare DC93, Schitu(DJ653)-Lisa, km. 0+375-2+180; 3+280-6+105, comuna Schitu3,248,428.00PNDL I
SCORNICEŞTIReabilitare și extindere Școala clasele I-VIII Negreni, oraș Scornicești, județul Olt1,280,419.00PNDL II
SEACAModernizare străzi comunale, comuna Seaca2,421,641.00PNDL I
SEACARealizarea de podețe în com. Seaca pentru legarea la drumurile publice, comuna Seaca511,516.00PNDL I
ȘERBĂNEȘTIModernizare drumuri locale, L=3,75 km, comuna Şerbăneşti3,669,353.00PNDL I
SÎMBUREŞTIExecutare prelungire drum comunal DC 47 prin pod din beton armat peste pârâul Cungra, sat Ionicești, comuna Sîmburești, județul Olt678,668.90PNDL II
SÎMBUREŞTIReabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sîmbureşti, în comuna Sîmbureşti, judeţul Olt3,667,117.00PNDL II
SLĂTIOARAModernizare străzi în comuna Slătioara, judeţul Olt4,910,897.60PNDL II
ŞOPÂRLIŢAModernizare străzi în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, L = 1,367 km1,386,117.70PNDL II
SPINENIAsfaltare străzi în comuna Spineni, județul Olt8,600,759.49PNDL II
SPRÂNCENATAÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt5,518,496.08PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Ștefan cel Mare682,607.00PNDL II
STOENEŞTIRețea de canalizare în Comuna Stoenești, județul Olt8,533,837.00PNDL II
STOICĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local - etapa II9,596,755.00PNDL II
STOICĂNEŞTIModernizare drumuri comunale prin soluții alternative în comuna Stoicănești9,257,807.00PNDL I
STREJEŞTIPod peste pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, județul Olt1,147,611.00PNDL II
STUDINAModernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina286,498.00PNDL II
STUDINARealizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt1,916,623.90PNDL II
STUDINAAsfaltare DC139A, Studina (DN54)- DC139, comuna Studina2,859,308.55PNDL I
TĂTULEŞTIModernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 şi DC 68 în comuna Tătuleşti, judeţul Olt7,746,425.14PNDL II
TĂTULEȘTIReabilitare și modernizare Școala gimnazilă Tătulești510,000.00PNDL I
TESLUIExtindere rețea de canalizare în satul Comănița, înființare rețea de canalizare în satele Cherleștii Moșteni și Deleni, comuna Teslui, județul Olt4,384,555.00PNDL II
TESLUIAsfaltare drum comunal DC24, Deleni(DJ546)-Comănița-Schitu Deleni(DJ546), km. 0+000-3+400, comuna Teslui1,550,417.00PNDL I
TIA MAREAlimentare cu apă în comuna Tia Mare, judeţul Olt6,427,301.36PNDL I
TOPANAModernizare drum comunal DC 195 și DC 187, în comuna Topana, județul Olt7,682,822.12PNDL II
TRAIANModernizare drumuri publice din interiorul localității, comuna Traian, județul Olt5,384,417.00PNDL II
TUFENISistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, județul Olt7,558,857.00PNDL II
URZICAÎnființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate, în comuna Urzica, județul Olt4,624,467.00PNDL II
URZICAReabilitare, modernizare şi extindere Dispensar uman, comuna Urzica, judeţul Olt691,432.07PNDL II
URZICAModernizare drumuri comunale în satele Urzica și Stăvaru, județul Olt3,022,041.00PNDL I
VĂDASTRAModernizare drumuri de interes local în comuna Vădăstra, judeţul Olt5,038,113.00PNDL II
VĂDASTRACanalizare şi staţie de epurare în sistem centralizat în comuna Vădastra, judeţul Olt4,353,912.53PNDL I
VĂDĂSTRIŢAExtindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstrița, com. Vădăstrița, județul Olt5,651,940.00PNDL II
VALEA MAREAsfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt9,875,363.02PNDL II
VALEA MAREÎnfiinţare reţea publică de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Valea Mare, Bârca, Turia, comuna Valea Mare, judeţul Olt5,136,000.00PNDL I
VĂLENIModernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Olt7,060,804.00PNDL I
VERGULEASACanalizare şi staţie de epurare în comuna Verguleasa, judeţul Olt14,878,876.00PNDL I
VERGULEASAExtindere, reabilitare, modernizare și dotare clădire Școala Poganu, corp B, comuna Verguleasa, județul Olt1,567,121.00PNDL I
VERGULEASAModernizare drumuri în comuna Verguleasa, județul Olt5,580,960.00PNDL I
VÎLCELEModernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Vîlcele, județul Olt5,122,748.00PNDL II
VITOMIREŞTIConstrucție și dotare Grădiniță cu program normal, comuna Vitomirești, județul Olt627,052.00PNDL II
VITOMIREŞTIModernizare infrastructură rutieră comuna Vitomireşti, judeţul Olt9,169,137.00PNDL II
VITOMIREȘTIÎnființare sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satul Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt8,829,256.94PNDL I
VLĂDILAAsfaltare străzi în satele Vlădila şi Vlădila Nouă7,689,695.00PNDL II
VLĂDILAExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila525,368.00PNDL II
VOINEASAÎnființare sistem cu apă și gospodărie de apă în comuna Voineasa, județul Olt9,908,925.05PNDL II
VULPENIModernizare drumuri de interes local în comuna Vulpeni, judeţul Olt9,396,599.00PNDL II
VULPENIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, județul Olt2,351,630.00PNDL II
VULPENIModernizare drum Gropșani-Dos-Alimănești, sat Gropșani, L=3,4 km, comuna Vulpeni2,614,781.00PNDL I
VULTUREŞTIÎnființare rețea publică apă uzată (canalizare și stație de epurare) în satele Vulturești și Valea lui Alb3,995,685.00PNDL II
VULTUREŞTIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială, comuna Vulturești, județul Olt1,623,773.00PNDL II
VULTUREȘTIAsfaltare drum comunal DC36, Dobroteasa-Dienci, km. 3+250-5+500, comuna Vultureşti2,179,248.80PNDL I