Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BALŞConstruire pod nou în vederea restabilirii circulaţiei pe drumul DC1A Balş-Spineni, oraşul Balş, judeţul Olt1,185,036.10PNDL II
BALŞReabilitare şi modernizare clădire Colegiul Tehnic Nicolae Bălcescu, oraşul Balş, judeţul Olt2,619,889.72PNDL II
BALŞReabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt2,619,889.72PNDL II
BALŞRefacere rampe acces în vederea restabilirii circulaţiei pe podul situat pe DJ643 Balş - Mâineşti, oraş Balş, judeţul Balş1,217,329.72PNDL II
BĂLTENIÎnfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt1,058,591.00PNDL II
BRASTAVĂŢUReabilitare Școala gimnazială + centrală termică în sat Brastavățu, comuna Brastavățu, județul Olt2,778,458.00PNDL II
BREBENIModernizare Grădiniță cu program normal în comuna Brebeni, județul Olt582,330.00PNDL II
BREBENIModernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Brebeni, județul Olt6,359,193.67PNDL II
BRÎNCOVENIPrima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brîncoveni, judeţul Olt9,672,575.00PNDL II
BUCINIŞUReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bucinișu749,938.00PNDL II
BUCINIŞUReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Bucinișu Mic619,543.01PNDL II
BUCINIŞUReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Bucinișu3,553,309.77PNDL II
CARACALReabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti în municipiul Caracal, judeţul Olt5,793,750.00PNDL II
CEZIENIReabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială Nicolae Marineanu din comuna Cezieni, judeţul Olt1,446,886.49PNDL II
CILIENIRețea apă și canalizare - comuna Cilieni, sat Cilieni, județul Olt9,623,903.51PNDL II
COLONEŞTIModernizare drumuri locale, comuna Colonești, județul Olt3,319,974.00PNDL II
CORABIAModernizare, reabilitare termică, reparații, consolidare și extindere Școala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraș Corabia, județul Olt8,650,184.00PNDL II
CORBUModernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judeţul Olt2,021,920.00PNDL II
COTEANAReabilitare, modernizare podeţe, rigole pereate din beton şi căi de acces pietonale (trotuare) în comuna Coteana, judeţul Olt4,345,638.30PNDL II
CRÎMPOIABranșamente alimentare cu apă în comuna Crîmpoia, județul Olt1,717,955.40PNDL II
DOBROSLOVENIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Dobrosloveni2,166,109.40PNDL II
DOBROSLOVENIGrădiniţa cu program prelungit, localitatea Reșca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt3,037,449.00PNDL II
DOBROSLOVENIReabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Dobrosloveni1,606,763.23PNDL II
DOBROTEASAConstruire Unitate sanitară în comuna Dobroteasa, județul Olt1,539,908.00PNDL II
DOBRUNExtindere sistem alimentare cu apă, comuna Dobrun, judeţul Olt794,159.00PNDL I
FĂGEŢELUAsfaltare strada Telejmani în comuna Făgeţelu2,640,493.33PNDL II
FĂRCAŞELEModernizare străzi în comuna Fărcaşele, judeţul Olt4,882,346.00PNDL II
GĂNEASAReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Dranovățu549,499.00PNDL I
GĂNEASAExtindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Găneasa, județul Olt7,497,078.00PNDL II
GĂNEASAReabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Găneasa2,130,100.00PNDL II
GĂVĂNEŞTIExtindere gospodărie de apă cu un foraj și stație de tratare, sat Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt446,288.00PNDL II
GĂVĂNEŞTIRețea publică de apă uzată, stație de epurare și extindere gospodărie de apă în satele Găvănești și Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt9,942,037.07PNDL II
GÎRCOVExtinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt994,730.91PNDL II
GÎRCOVReabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Gîrcov688,257.00PNDL II
GÎRCOVReabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Ursa646,819.03PNDL II
GOSTAVĂŢUModernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Gostăvăţu, judeţul Olt9,201,072.00PNDL II
GRĂDINARIExtindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou și înființare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari7,850,597.45PNDL II
GRĂDINARIReabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt2,325,885.00PNDL II
GRĂDINILEModernizare străzi și ulițe în comuna Grădinile, județul Olt9,675,092.75PNDL II
GROJDIBODUModernizare drumuri de interes local în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, județul Olt6,054,724.11PNDL II
GROJDIBODUReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Grojdibodu1,734,957.00PNDL II
GROJDIBODUReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Hotaru605,016.00PNDL II
GURA PADINIIÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, județul Olt2,042,376.00PNDL II
IZBICENIInstalații și construcții pentru obținerea autorizației ISU la Școala gimnazială Izbiceni603,619.52PNDL II
IZBICENIModernizare drumuri de interes local în comuna Izbiceni, județul Olt4,932,102.83PNDL II
LELEASCADemolare și construire Dispensar uman, sat Afumați, comuna Leleasca, județul Olt712,016.00PNDL II
LELEASCAReabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul Mierlicești, comuna Leleasca, județul Olt91,177.99PNDL II
MIHĂEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Olt6,456,009.67PNDL II
MIHĂEŞTIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Mihăești, comuna Mihăești2,297,533.00PNDL II
MORUNGLAVModernizare și reabilitare Școală Gimnazială comuna Morunglav, județul Olt1,121,972.27PNDL II
MOVILENIExtindere reabilitare, modernizare și dotare Școla generală, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt921,037.00PNDL II
MOVILENIExtindere, reabilitare și dotare Școala generală și Grădiniță în sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt840,478.00PNDL II
MOVILENIExtinderea, reabilitare, modernizare și dotare Școala generală sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt949,801.00PNDL II
MOVILENIReabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă și dotare Grădiniță, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt405,281.00PNDL II
NICOLAE TITULESCUModernizare şi dotare Școală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt1,290,587.13PNDL II
OBÎRŞIAExtindere, reabilitare, modernizare şi dotare Cabinet medical, sat Obîrşia, com. Obîrşia, judeţul Olt917,775.00PNDL II
OBOGACabinet medical şi farmacie-reabilitare construcţie existentă, comuna Oboga, judeţul Olt974,565.23PNDL II
OPTAȘI-MĂGURAAlimentare cu apă în comuna Optaşi Măgura, judeţul Olt180,060.00PNDL I
ORLEAProiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Orlea, județul Olt7,203,101.00PNDL II
PLEŞOIUSistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare în satele Doba, Schitu din Deal și Schitu din Vale în comuna Pleșoiu7,529,082.33PNDL II
POBORUReabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Școala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt1,037,773.30PNDL II
POTCOAVAExtindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt9,858,856.07PNDL II
POTCOAVAInstalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt419,673.00PNDL II
PRISEACAReabilitarea și modernizarea Grădinița cu program normal Priseaca712,283.43PNDL II
PRISEACAReabilitarea și modernizarea Școlii cu clasele I-VIII Priseaca1,326,874.08PNDL II
RADOMIREŞTIModernizare drumuri vicinale în comuna Radomireşti, judeţul Olt6,262,001.00PNDL II
REDEAReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale3,156,214.99PNDL II
REDEAReabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Redea1,808,946.52PNDL II
ROTUNDAModernizare drumuri de interes local în comuna Rotunda, judeţul Olt9,783,170.00PNDL II
SÂRBII - MĂGURAModernizare infrastructură rutieră în comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt4,577,267.00PNDL II
SCĂRIŞOARAReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Scărișoara1,162,020.13PNDL II
SCHITUReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Schitu1,366,992.27PNDL II
SCHITUReabilitarea și modernizarea Școlii primare Catanele, comuna Schitu, județul Olt651,528.57PNDL II
SCHITUReabilitarea și modernizarea Școlii primare Greci1,280,927.90PNDL II
SCHITUReabilitarea și modernizarea Școlii primare Lisa651,528.57PNDL II
SEACALucrări de reabilitare a străzilor din comuna Seaca, judeţul Olt5,730,580.00PNDL II
ŞERBĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Şerbăneşti, judeţul Olt9,740,862.00PNDL II
ŞERBĂNEŞTIReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, comuna Șerbănești, județul Olt739,759.00PNDL II
SLATINADemolare corp construcţie cu destinaţia ateliere şi clădire anexă poziţia 155, poziţia 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei acces, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu3,051,957.00PNDL II
SPRÂNCENATAConstruire poduri în comuna Sprîncenata2,321,193.34PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREÎnființare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefan cel Mare4,736,761.68PNDL II
STREJEŞTIÎnființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt1,797,357.00PNDL II
STREJEŞTIÎnființare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt3,114,412.00PNDL II
STREJEŞTIReabilitare Școală Generală Clasele I-VIII Strejeștii de Sus jud Olt638,911.01PNDL II
TIA MAREExtindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, județul Olt9,212,876.00PNDL II
TIA MAREExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, județul Olt1,802,447.00PNDL II
TUFENIReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Tufeni838,914.00PNDL I
TUFENIReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Stoborăști1,349,713.00PNDL I
URZICAExtindere alimentare cu apă în comuna Urzica, satele Urzica și Stăvaru, județul Olt1,623,997.00PNDL I
URZICAReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Urzica2,942,624.56PNDL II
VALEA MAREReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Recea1,733,398.00PNDL I
VALEA MAREReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Turia712,283.43PNDL II
VALEA MAREReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Valea Mare908,125.38PNDL II
VALEA MAREReabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Valea Mare2,932,543.78PNDL II
VĂLENIRețea de canalizare și stație de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, județul Olt3,793,193.00PNDL II
VERGULEASAConstruire sediu Primărie în comuna Verguleasa, județul Olt2,200,000.00PNDL II
VIŞINAModernizarea drumurilor de interes local și a drumurilor comunale din comuna Vișina, județul Olt9,675,255.00PNDL II
VIŞINA NOUĂDrumuri interioare comuna Vişina Nouă - asfaltare5,964,917.67PNDL II
VIȘINA NOUĂAsfaltare DC129, Vișina(DN54)-Vișina Nouă(DJ604), km. 2+000-3+588, comuna Vişina Nouă1,211,602.00PNDL I